Lịch công tác tuần 24 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 23 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 22 (chủ tịch);

Lịch công tác tuần 21 (Chủ tịch);

Lịch công tác tuần 20 (Chủ tịch).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website