Lịch công tác tuần 41 (Chủ tịch)

Lịch công tác tuần 40 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 39 

Lịch công tác tuần 38 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 37 

Lịch công tác tuần 36 (Chủ tịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website