Lịch công tác tuần 33 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 32 (chủ tịch);

Lịch công tác tuần 31 (Chủ tịch);

Lịch công tác tuần 30 (Chủ tịch).

Lịch công tác tuần 29 (Chủ tịch).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website