NHỮNG HÀNH VI BỊ NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM RỬA TIỀN NHẰM TÀI TRỢ CHO KHỦNG BỐ

          Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

          Theo đó, các tổ chức cá nhân có thể bị nghi ngờ liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố khi thực hiện 04 hành vi sau:

          - Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

          - Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân theo danh sách những tổ chức, cá nhân khủng bố và tài trợ cho khủng bố do tổ chức quốc tế khác hoặc quốc gia khác trên thế giới lập ra và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cảnh báo.

          - Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân đã từng bị kết án về các tội khủng bố, tội tài trợ cho khủng bố tại Việt Nam.

          - Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ khủng bố mà đối tượng báo cáo biết được từ các nguồn thông tin khác.

          Nghị định này cũng sửa đổi quy định về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; Chủ sở hữu hưởng lợi; Giao dịch liên quan tới công nghệ mới;…

          Trên cơ sở đó, ngày 14/11/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 20/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

          Nội dung Thông tư đã bổ sung quy định về báo cáo giao dịch điện tử, như sau: Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ 1000 Đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác thực, nhận dạng người thụ hưởng. Khi tiến hành giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải tiến hành các biện pháp giám sát nhằm phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu thông tin về người chuyển tiền hoặc người thụ hưởng.

          Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định về giấy tờ cần xuất trình cho cơ quan Hải quan khi cá nhân mang theo ngoại tệ, tiền mặt, kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan, cụ thể: Cá nhân phải xuất trình hóa đơn của tổ chức kinh doanh đá quý, kim loại quý; Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Giấy tờ xuất trình phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và được dịch sang tiếng Việt (nếu cần). Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Đỗ Thị Hồng Thy- Phòng Tín dụng

Liên kết website