HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 01 NĂM TRIỂN GỞI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

          Ngày 15 tháng 11 năm 2019 Văn phòng chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gởi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Quan cảnh Hội nghị 

          Tại điểm cầu Đà Nẵng thành phần tham dự là Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; Đại diện thường trực HĐND và Đại diện Lãnh đạo UBND các quận/huyện; Lãnh đạo Văn phòng & các phòng Hành chính - Tổ chức, kinh tế-tài chính và mời các cơ quan thông tin, báo chí, đàì phát thành truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố dự và đưa tin. Chủ trì điểm cầu Đà Nẵng là đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng do đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc dự Hội nghị.

          Tại Hội nghị, văn phòng Chính phủ báo cáo sơ kết 01 năm triển khai quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về gởi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã đánh giá quá trình triển khai thực hiện; Quá trình hoàn thiện khung pháp lý phục vụ gởi, nhận văn bản điện tử như chính phủ đã ban hành nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi lưu trữ xử lý tài liệu điện tử trong công tác Văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức và Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, đồng thời các Bộ, ngành, địa phương ban hành quy chế tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử, đảm bảo thống nhất trong triển khai và phối hợp với các quy định tại quyết định 28/2018/QĐ -TTg và 02 thông tư ban hành của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Văn phòng chính phủ đã phê duyệt trục liên thông văn bản quốc gia nhằm mục tiêu là giảm thời gian gởi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, phấn đấu đến 2020 giảm 80% thời gian gởi, nhận văn bản giữa các bộ ngành, địa phương.

          Ngoài ra Báo cáo cũng đánh giá, thời gian qua Văn phòng chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lế lối làm việc từ giải quyết công việc đựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc bằng văn bản điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; giúp lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương biết được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ,công việc,để có chỉ đạo kịp thời. Ngoài ra, việc liên thông văn bản điện tử thông suốt từ trung ương đến các cấp địa phường là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Thủ tường Chính phủ và chính quyền các cấp, hình thành hệ thống Chính phủ điện tử kết nối thông suốt từ Trung ương đến địa phương; Đồng thời nêu lên được các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp khắc phục cho các năm đến như: Tập trung hoàn thiện hành lan pháp lý, triển khai chữ ký số trong gởi, nhận văn bản điện tử; triển khai gởi, nhận văn bản điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương trong đó chú ý tuân thủ các qui định về thời gian gởi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, đảm bảo đúng thể thức văn bản phát hành; đồng thời phải triển khai đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an nình thông tin, nhằm đảm bảo đến 30 tháng 6 năm 2020 việc gởi, nhận văn bản điện tử được thông suốt 4 cấp hành chính.

          Hiện nay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đang triển khai gởi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống chính quyền điện tử thành phố trên nền tảng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, hạn chế gởi, nhận bằng văn bản giấy, đến năm 2020 áp dụng xử lý 100% công việc bằng văn bản điện tử.

Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 

Liên kết website