HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG)

          Thực hiện Công văn số 1297-CV/ĐUK ngày 01/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về Tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV, năm 2019.  Đảng ủy Quỹ đề nghị các Chi bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ về Kế hoạch số 39-KH/BTCTU ngày 19/6/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy và Thể lệ để khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức tham gia hưởng ứng Giải.

Liên kết website