HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

          Theo Quyết định số 884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/6/2016 về Ban hành Đề án “Hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”: Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi, thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp lý, thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.  

          Do đó, ngày 01-8, tại Đà Nẵng, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại địa phương”. Chương trình nhằm xây dựng kế hoạch đổi mới sáng tạo phù hợp với lợi thế của TP Đà Nẵng.

          Trong hội thảo, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu về hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương, bao gồm: tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; kinh nghiệm quốc tế trong khởi nghiệp ĐMST đối với Việt Nam; đưa Mô hình Silicon Valley về Việt Nam; các giải pháp kiến tạo…

Ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ chia sẻ trong hội thảo

          Theo ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ chia sẻ: Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST giúp thúc đẩy ĐMST trong cộng đồng. Điểm mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam là có rất nhiều bạn trẻ tài năng, giàu khát vọng, có ý tưởng sáng tạo, nhưng tất cả chỉ dừng ở tiềm năng. Việc chấp nhận thất bại, rủi ro trong kinh doanh chưa cao nên cần được nâng cao qua việc đào tạo tập huấn. 

          Tại hội thảo, bà Thạch Lê Anh, người sáng lập, Chủ nhiệm Mô hình Silicon Valley chia sẻ đây là mô hình hỗ trợ các khởi nghiệp công nghệ, tập trung vào sự tăng trưởng của sản phẩm công nghệ cho thị trường trong và ngoài nước. Mô hình tương tự như các mô hình đã áp dụng tại một số nước như Hoa Kỳ và Hàn Quốc, nhưng ở Việt Nam sẽ có một số thay đổi để phù hợp với hiện trạng của nền công nghệ Việt Nam. 

          Bên cạnh đó, ông Lý Đình Quân - Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn, một trong những vườn ươm doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Đà Nẵng cho biết, việc hỗ trợ cho cá nhân doanh nghiệp trẻ là cách bắt nhịp với thời đại. Ngoài việc đưa ra cách tiếp cận, quá trình, công cụ hỗ trợ, tiêu chí đánh giá, ông Quân còn đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động giáo dục; nâng cao nâng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức hỗ trợ; kiến tạo tổ chức mới; xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức hệ thống cuộc thi mạng lưới nhà cố vấn, đầu tư, doanh nghiệp lớn; xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ; kết nối các hoạt động khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Bửu Trân - DDIF

Liên kết website