HƠN 360 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BƠM AN TRẠCH VÀ TUYẾN ỐNG NƯỚC THÔ VỀ NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ

            Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng TP, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý nâng công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch và tuyến ống nước thô về Nhà máy Nước Cầu Đỏ với tổng kinh hí đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

            Cụ thể như sau: thống nhất xây dựng mới thêm 1 trạm bơm phòng mặn An Trạch (bên cạnh trạm bơm hiện trạng) có công suất 210.000 m 3/ngày đêm; đồng thời, đàu tư thêm 1 tuyến ống nước thô có đường kính 1.200mm từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, có chiều dài khoảng 7.800m (đầu nối với tuyến ống Diuke D1200 tại vị trí bờ Nam sông Cầu Đỏ), hướng tuyến cơ bản theo tuyến ống hiện trạng. Thời gian hoàn thành việc đầu tư công trình này vào tháng 5-2020. UBNDTP giao Công ty Cp Cấp nước Đà Nẵng làm chủ đầu tư để triển khai công trình từ nguồn vốn của Công ty và nguồn vốn vay trong nước. Trong quá trình triển khai, UBND TP đề nghị Công ty lưu ý phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát kỹ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật dọc theo hướng tuyến đề xuất, để xác định vị trí lắp đặt tuyến ống nước thô cho phù hợp, dặc biệt lưu ý đến phạm vi đối với truyến ống hiện trạng và hành lang an toàn đường sắt. Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới vào việc đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu các công trình lân cận. UBND Tp cũng giao Sở Xây dựng TP đề xuất chủ trương xây dựng mới một nhà máy cấp nước tại An Trạch vào thời điểm thích hợp trên cơ sở đánh giá khả năng phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2019-2025

PHÚ NAM- CADN

Liên kết website