LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN "HỢP TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, HỌI DOANH NHÂN TRẺ VÀ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG"

          Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận "Hợp tác, trao đổi thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng". Thành phần tham dự Lễ ký kết gồm Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Tuyên giáo thành phố. Chủ trì Lễ ký kết là đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin điện tử thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác

          Tại buổi Lễ ký kết, Cổng Thông tin điện tử báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động năm 2018 và các tháng đầu năm 2019 của Cổng Thông tin điện tử thành phố và các đơn vị. Cổng TTĐT thành phố năm 2018 vẫn duy trì được nội dung thông tin, tuy nhiên một số nội dung về tiếng nước ngoài có sự giảm sút.

          Tính tương tác, giao tiếp điện tử giữa chính quyền thành phố với người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên Cổng TTĐT thành phố qua các chương trình đối thoại, tọa đàm trực tuyến, trả lời ý kiến công dân và doanh nghiệp qua chương trình hỏi đáp, thông tin giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Cổng TTĐT thực hiện thường xuyên công tác điểm báo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND thành phố với trên 1.200 tin, bài, chuỗi sự kiện có liên quan đến thành phố; Xuất bản công báo điện tử theo đinh kỳ. Phát hành 3 số Công báo giấy và đến cuối năm 2018 đã chuyển sang phát hành công báo điện tử, đảm bảo nhanh chóng, chính xác về nội dung, thể thức văn bản, góp phần phổ biến kịp các chủ trương của UBND thành phố đến tận cơ sở và mọi công dân.

          Cổng TTĐT thành phố xây dựng và đưa các hoạt động các chuyên mục, chuyên đề thông tin: An ninh Đà Nẵng; Thành Điện Hải- Di tích quốc gia đặc biệt; Cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018 (DIFF 2018); Bảo tàng Đà Nẵng; Chuyên trang Bình chọn các tác phẩm của cuộc thi sáng tác ca khúc về Đà Nẵng; Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước.

          Nét mới năm 2018 của Cổng TTĐT thành phố là đã xây dựng, vận hành Trang cung cấp thông tin của chính quyền thành phố trên mạng xã hội Facebook tạo nên hiệu ứng tích cực, thu hút được sự quan tâm của xã hội.

          Phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục các vấn đề về bảo mật; Xây dựng chuyên mục; đăng tải logo các đơn vị đề nghị liên kết.

          Quản lý, vận hành hệ thống Hỏi đáp, Đối thoại trực tuyến, Công báo điện tử. Thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu trên hệ thông máy chủ Cổng TTĐT thành phố. Kiểm tra định kỳ băng thông truy cập, theo dõi lưu lượng truy cập đến Cổng TTĐT thành phố. Chỉnh sửa các lỗi phần mềm trong quá trình vận hành Cổng TTĐT. Vận hành và nhập liệu phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, địa phương; Hỗ trợ kỹ thuật Tin học tại Văn phòng UBND thành phố.

          Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT với các chủ đề: Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp (Sở Lao động Thương binh và Xã hội); An toàn thực phẩm - vì sức khỏa cộng đồng (BQL An toàn thực phẩm); Phát triển Nông nghiệp hữu cơ, sinh thái (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung (Sở Thông tin và Truyền thông). Các chương trình đã thu hút sự quan tâm theo dõi và giải đáp nhiều khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

          Thực hiện việc tiếp nhận trả lời ý kiến công dân, doanh nghiệp; phối hợp, rà soát và đôn đốc tình hình trả lời ý kiến công dân của các đơn vị trên chuyên mục Hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử thành phố. Năm 2018, chuyên mục đã tiếp nhận 720 câu hỏi, trả lời 610 câu hỏi. Kết quả trả lời đạt: 84,7%.

          Phối hợp với các đơn vị thực hiện đăng tải và lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thông tin phản hồi báo chí; Phối hợp chặt chẽ với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Ngoại vụ thông tin về các hoạt động xúc tiến đầu tư của lãnh đạo thành phố tại nước ngoài.

          Hoạt động của các đơn vị tiếp tục duy trì việc cập nhật thông tin thường xuyên trên Trang thông tin điện tử. Tuy nhiên số lượng thông tin cập nhật trên các Trang thông tin điện tử có sự giảm sút so với năm 2017 và chưa đầy đủ do các đơn vị không gửi số liệu về Cổng TTĐT thành phố.

          Bên cạnh  công tác tiếp nhận và trả lời chuyên mục Hỏi đáp của Cổng TTĐT thành phố, các đơn vị đã tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Trang thông tin điện tử, năm 2018 đã tiếp nhận và trả lời 836 câu 

           Kết quả hoạt động những tháng đầu năm 2019, các nội dung thông tin, hoạt động của Cổng TTĐT thành phố và các Trang thông tin Điện tử bám sát nội dung, chương trình năm 2019 của thành phố và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố;

          Công tác nội dung trong 5 tháng đầu năm tập trung đưa tin về các hoạt động của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố; các chủ trương chính sách mới của UBND thành phố; các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo thành phố; Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; Chương trình "tọa đàm mùa xuân"; Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019...

     .   Triển khai các chuyên đề, chuyên mục thông tin: chuyên đề Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019; Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Tổ chức 4 chương trình đối thoại trực tuyến: "Khởi nghiệp với thành phố thông minh" với Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp thành phố; "Thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội" với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội thành phố; "Đà Nẵng, điểm đến của các nhà đầu tư" với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng; "Chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng" với Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp thụ hưởng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ.

          Bên cạnh đó, Cổng TTĐT thành phố vận hành Fanpage Cổng TTĐT thành phố trên mạng xã hội Facebook với trên 6.600 lượt người thích, gần 7 ngàn lượt người theo dõi. Trang Fanpage đã góp phần đăng tải đưa các thông tin về chủ trương, chính sách mới của thành phố  đến nhanh nhất với người dân, doanh nghiệp.

    ;     Trong 5 tháng đầu năm 2019, các đơn vị duy trì việc cập nhập thông tin đều đặn, tập trung thông tin tuyên truyền về thành phố 4 An, Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin trả lời báo chí...

          Bên cạnh đó một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ công tác trả lời công dân được tiếp nhận qua Cổng TTĐT thành phố; đăng tải các logo, banner tuyên truyền các sự kiện của Cổng TTĐT thành phố.

          Một số chuyên mục thông tin của các đơn vị như báo cáo thống kê, giá cả thị trường thống kê chuyên ngành,...chưa cập nhật thông tin kịp thời

          Qua hoạt động năm 2018 và các tháng đầu năm 2019 của Công TTĐT thành phố và Các đơn vị tồn tại một số khó khăn vướng mắc như sau:

          Công tác trả lời ý kiến công dân trên Cổng TTĐT thành phố đến nay đã huy động được sự tham gia mạnh mẽ của các đơn vị, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm, chưa thực hiện đầy đủ công tác phối hợp trả lời ý kiến công dân, doanh nghiệp với Cổng TTĐT thành phố.

          Khó khăn lớn nhất của Cổng TTĐT thời gian qua là thiếu nhân lực, cơ sở vật chất nên việc triển khai các chương trình đa phương tiện chưa đạt kết quả như mong muốn. Đây cũng là khó khăn của nhiều Trang thông tin điện tử các đơn vị khi nhận sự quản lý, vận hành do vướng quy định về hợp đồng lao động hành chính. Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử các đơn vị và công tác phối hợp giữa các đơn vị và Cổng TTĐT TP.

          Cơ sở dữ liệu, thông tin tại các đơn vị đã được xây dựng và phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý tại các đơn vị nhưng chưa được tích hợp về Cổng TTĐT thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố và yêu cầu khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp.

          Lãnh đạo thành phố đã có sự quan tâm, chỉ đạo về kinh phí cho hoạt động của các Trang thông tin điện tử các đơn vị. Một số đơn vị đã quan tâm bố trí thêm kinh phí cho hoạt động của Trang thông tin điện tử nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đơn vị chưa bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của Trang thông tin điện tử.

          Công tác biên tập thông tin trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị tuy có nhiều cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều sai sót về mỹ thuật, kỹ thuật, văn bản. Một số đơn vị chưa phát huy, khai thác hết nguồn nhân lực được đào tạo về nghiệp vụ báo chí để góp phần nâng cao chất lượng thông tin.

          Các đơn vị chưa thực hiện tích hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc và thực hiện công tác theo dõi hoạt động của các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc.

          Tại buổi Lễ Ký kết , đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch thay mặt UBND thành phố phát biểu tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển công nghệ cho Cổng TTĐT thành phố trong những năm tiếp theo để đảm bảo sự phát triển ổn định của Cổng TTĐT thành phố và chỉ đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp các thông tin lên Cổng TTĐT thành phố đồng thời chỉ đạo trong thời gian đến Cổng TTĐT và các đơn vị tập trung tuyên truyền triển khai Nghị Quyết 43/BCT về Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vào những tháng cuối năm 2019 tập trung tuyên truyền cho công tác Đại hội Đảng các cấp; hoạt động Cổng TTĐT và các đơn vị tăng cường thông tin như Hỏi đáp,viết bài .v.v.. Sau Lễ Ký kết phải phối hợp để thực hiện tốt trong liên kết trả lời các kiến nghị của nhân dân và đặc biệt là đối với doanh nghiệp.

          Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Lê Trung Chinh Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho  trang  thông tin điện tử hoạt động tốt trong năm 2018 cho các Sở Lao động -Thương binh &Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông   

 

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh trao bằng khen cho 3 đơn vị tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử đạt hiệu quả cao: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông

Huỳnh Ngọc Thành- Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website