ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-ĐĐBQH ngày 28/02/2019 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Đoàn khảo sát thực tế về nội dung trên tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

          Tham dự có đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, ĐBQH thành phố; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND thành phố…

          

Quang cảnh buổi làm việc

             Về phía Quỹ, ông Nguyễn Thanh Tâm Giám đốc Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng, các Phó Giám đốc và Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ cùng tham gia.

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là tổ chức tài chính Nhà nước địa phương do UBND thành phố Đà Nẵng thành lập (tại Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09/10/2007) và trực tiếp quản lý. Mục tiêu hoạt động của Quỹ là tiếp nhận nguồn vốn từ ngân sách thành phố cấp vốn điều lệ, huy động vốn trung, dài hạn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          Hiện nay tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đến cuối năm 2018 là 1.571,2 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 là 869,9 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 18,2%/năm. Trong đó nguồn vốn chủ sở hữu là 1.037,2 tỷ đồng (gồm vốn điều lệ 880 tỷ đồng và nguồn khác 157,2 tỷ đồng) chiếm 66%, nguồn vốn huy động là 534 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34% trên tổng vốn hoạt động.

          Tại buổi làm việc, Giám đốc Quỹ giới thiệu về tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ như về công tác huy động vốn, hoạt động cho vay, hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động nhận ủy thác. Trong đó, nhấn mạnh về những thành tựu của Quỹ đã thực hiện trong thời gian qua như phát hành thành công trái phiếu Chính quyền địa phương với lãi suất thấp giúp thành phố bổ sung thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thành phố, Quỹ từng bước thực hiện vai trò vốn mồi để thu hút nguồn vốn tư nhân tham gia đầu tư các dự án, theo thống kê từ 2013-2018, cứ 01 đồng vốn của Quỹ thu hút thêm 02 đồng vốn xã hội...

          Bên cạnh đó, cũng nêu ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động của Quỹ như hạn chế trong công tác huy động vốn do gặp khó khăn khi vướng quy định của Luật quản lý nợ công, theo đó Quỹ không còn là đối tượng được huy động vốn ODA, nếu vay thì phải tính vào nợ công của Ngân sách thành phố. Ngoài ra, khó khăn nhất là công tác đầu tư trực tiếp tại Quỹ, đến nay Quỹ chưa có dự án đầu tư trực tiếp được thành phố phê duyệt dù đã tích cực xúc tiến để tham gia đầu tư. Nguyên nhân là cơ chế hoạt động của Quỹ vướng về Luật đất đai, Luật đấu thầu, cụ thể Quỹ không thể tham gia đấu thầu trong trường hợp UBND thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do Quỹ sở hữu trên 30% vốn nhà nước (điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư) hay vướng lớn nhất chính là việc đề nghị giao đất miễn tiền sử dụng đất cho Quỹ thực hiện đầu tư dự án, cụ thể đối với Dự án Đầu tư Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp Đà Nẵng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư tuy nhiên hiện nay Quỹ không có cơ chế hướng dẫn việc giao đất để phục vụ đầu tư khởi nghiệp.

          Qua trình bày về những tích cực, tồn tại hạn chế và những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn từ phía Quỹ, Đoàn giám sát có yêu cầu làm rõ một số nội dung để có thể hiểu sâu hơn về hoạt động Quỹ như mối quan hệ giữa UBND thành phố và Quỹ, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sau khi được Quỹ cho vay có phát triển hay không; nhằm hiểu rõ và có báo cáo sâu sát hơn tại buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng trong chiều cùng ngày nhằm tìm ra những hướng giải quyết và có đề xuất để có thể hỗ trợ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng phát huy được vai trò là tổ chức tài chính địa phương trong việc phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hiệu quả sẽ mang lại cho thành phố thông qua việc nộp thuế và ngân sách, giải quyết việc làm người dân...

Trần Hoàng Giang

Liên kết website