Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ở các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước

           Chiều 2-4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Bá Sơn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND thành phố và các đơn vị liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước (TCNNS) giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn thành phố. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

           Theo báo cáo của UBND thành phố, giai đoạn 2013-2018, tại Đà Nẵng có 13 quỹ TCNNS. Đa phần các quỹ TCNNS hoạt động bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện được các mục tiêu, chính sách đề ra của mỗi quỹ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

           Về hiệu quả của cơ chế tài chính, huy động vốn, đầu tư và quản lý tài chính, các quỹ TCNNS quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, thu hồi kịp thời, đầy đủ các khoản vốn cho vay để bảo toàn vốn. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, sử dụng chi phí tiết kiệm, đúng chế độ định mức, công tác hạch toán kế toán, trích lập sử dụng các quỹ đúng quy định...

           Tại buổi làm việc, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế của từng loại quỹ và kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương một số nội dung, như: ban hành chế độ báo cáo chung, quy định biểu phí cho vay đối với Quỹ hỗ trợ nông dân; thống nhất mô hình hoạt động của Quỹ phát triển HTX trên phạm vi toàn quốc; quy định cụ thể về thời gian lập, trình phê quyệt và giao kế hoạch đối với Quỹ bảo trì đường bộ nhằm hạn chế tình trạng triển khai thi công thời gian cuối năm kế hoạch khi thời tiết bất lợi...

           Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đề xuất với Đoàn ĐBQH thành phố sớm kiến nghị Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về quỹ TCNNS nhằm phân biệt với quỹ xã hội, quỹ từ thiện để địa phương thống nhất trong cách hiểu và quản lý quỹ.

           Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến hoạt động của một số quỹ TCNNS hoạt động chưa hiệu quả là do nghị định, chính sách ban hành còn chậm; đồng thời, yêu cầu các quỹ TCNNS tập trung rà soát lại hoạt động, sử dụng nguồn quỹ cho vay để đạt hiệu quả, đúng đối tượng.

           “Hiện tại, Đà Nẵng nhiều quỹ TCNNS hoạt động với mục đích và nội dung như nhau, dẫn đến chồng chéo, sử dụng nguồn vốn cho vay chưa phát huy tối đa hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải sắp xếp, thu gọn lại các quỹ TCNNS để nâng cao hoạt động hiệu quả của nguồn vốn cho vay từ các quỹ này”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên nhấn mạnh.

           * Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố có buổi khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ TCNNS tại Quỹ đầu tư phát triển (ĐTPT) thành phố (giai đoạn 2013-2018).

           Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ ĐTPT thành phố cho biết: giai đoạn 2013-2018, Quỹ ĐTPT đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 95 dự án với tổng giá trị 1.933 tỷ đồng, gồm các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển, như: cấp nước, hạ tầng hệ thống điện, hạ tầng giao thông, giáo dục… Quỹ ĐTPT đã huy động được vốn từ Ngân hàng thế giới (WB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) thông qua Bộ Tài chính với tổng số tiền 534 tỷ đồng theo hình thức vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; cho vay đầu tư hệ thống điện, giáo dục, môi trường, giao thông trên địa bàn thành phố và giải ngân 100% vốn vay.

           Ngoài ra, năm 2014, thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao, Quỹ ĐTPT phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,6%/năm, toàn bộ số tiền này đã đưa vào ngân sách thành phố để sử dụng chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội…

           Theo ông Tâm, mô hình hoạt động của Quỹ ĐTPT hiện chưa xác định rõ là đơn vị hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay doanh nghiệp Nhà nước nên phát sinh nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý của các sở, ban, ngành đối với hoạt động của quỹ, nhất là cơ chế quản lý đối với viên chức và người lao động.

           Bên cạnh đó, Quỹ ĐTPT có chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển nhưng trên thực tế, quỹ mới thực hiện chức năng đầu tư tài chính (cho vay), chưa thực hiện chức năng đầu tư phát triển, nguyên nhân là cơ chế hoạt động của quỹ còn bất cập với những quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu… Quỹ ĐTPT thành phố đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố sớm kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn theo hướng dẫn đầu tư trực tiếp của Quỹ ĐTPT như hình thức đầu tư công; tham mưu Chính phủ quy định cụ thể về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ ĐTPT địa phương để thống nhất áp dụng trong cả nước; cần xác định rõ mô hình hoạt động của quỹ…

TRỌNG HÙNG- Báo Đà Nẵng

Liên kết website