UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          Thực hiện Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Bà Lê Thị Bạch Yến  - Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với bà Huỳnh Thị Vân.

          Sáng ngày 01/10/2018, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định nghỉ hưu đối với bà Lê Thị Bạch Yến và Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Vân.

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ trao Quyết định, tặng hoa cho bà Lê Thị Bạch Yến

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ trao Quyết định bà Huỳnh Thị Vân 

          Phát biểu tại buổi nhận quyết định, với chức vụ là Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, bà Huỳnh Thị Vân đã nhấn mạnh là sẽ cố gắng phát huy năng lực, trí tuệ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định./.

Võ Thị Hồng

Liên kết website