ĐẢNG BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017

           Chiều ngày 2/2/2018, Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -  03/02/2018) và Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

           Về dự buổi lễ có đồng chí Hà Duy Nghĩa – Đảng ủy viên Đảng ủy khối – Chánh Văn phòng Đảng ủy khối, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Quỹ.

           Tạị buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Đảng ủy viên, thay mặt Đảng ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng và trình bày bài viết của đồng chí Trương Tấn Sang nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam để nhắc nhở cho thế hệ hôm nay.Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang trọng và ý nghĩa  

Đ/c Huỳnh Ngọc Thành - Đảng ủy viên, thay mặt Đảng ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng

            Về nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018:

           - Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong đó năm 2017 là năm đầu tiên Đảng  bộ Quỹ được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy Quỹ đã đạt được những kết quả tốt. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (đạt kết quả cao nhất). Triển khai tốt công tác xây dựng đảng như: công tác chính trị tư tưởng, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Lãnh đạo 02 đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017 ..... Với những thành tích trên, kết quả xếp loại của các tổ chức như sau:

           + Đảng bộ Quỹ đã được Đảng bộ khối các cơ quan xếp loại: Trong sạch vững mạnh 2017 .

           + Chính quyền (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp): Đề nghị Cờ thi đua cấp thành phố

           + Công đoàn: Công đoàn vững mạnh xuất sắc tiêu biểu

           + Đoàn Thanh niên: Chi đoàn xuất sắc dẫn đầu, đang được đề nghị khen thưởng cấp Thành đoàn

           Đồng thời, báo cáo cũng đã đánh giá sát thực những tồn tại hạn chế trong hoạt động Đảng năm 2017

           Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Quỹ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 như sau:

           + Xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình, kế hoạch công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 -NQ/ĐUK, ngày 25/01/2018 của Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các nhiệm vụ chính trị do Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng quản lý Quỹ giao trong năm 2018 và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 .

           + Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên quán triệt, xây dựng bản cam kết, kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đề án xây dựng “Thành phố 4 an”, các chủ trương của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực tiễn hoạt động của Quỹ và chuyên đề năm 2018 là: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  

           + Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của các chi bộ đảng trực thuộc, trong đó chú ý bổ sung cấp ủy đối với các chi bộ còn thiếu; hoàn thiện bổ sung các quy chế làm việc của đảng ủy và phương thức trao đổi thông tin giữa đảng ủy với các chi bộ và đảng viên đảm bảo kịp thời, chính xác. Tổ chức đánh giá đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết đảng bộ Quỹ nhiệm kỳ 2015-2020.

            + Đưa ra một số tiêu chí phấn đấu cụ thể của Đảng bộ Quỹ trong năm 2018.

Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Phó bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

           - Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Vân – Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy- báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong đó bám sát chương trình hoạt động của UBKT Đảng ủy khối đã đề ra.

           Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, cơ bản nhát trí với dự thảo báo cáo và đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung vào kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

           Chủ trì và kết luận hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ đã đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2017, đồng thời giao bộ phận dự thảo nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đặc biệt là các chỉ tiêu nghị quyết  phương hướng hoạt động năm 2018. Hội Nghị đã lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đảng viên về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với 100% ý kiến nhất trí của đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy chủ trị hội nghị

           Tại Hội nghị, Đảng ủy đã biểu dương khen thưởng các tổ chức, đảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017, gồm:

           - Chi bộ trong sạch vững mạnh: Chi bộ 2 và Chi bộ 3

           - Đảng viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đỗ Thị Hồng Thy, Nguyễn Quang Lâm

           - Biểu dương một số thành tích cá nhân khác.

           Hình ảnh đ/c Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, đ/c Trân Lê Minh Tín - Phó Bí thư Đảng ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Trần Lê Minh Tín - P. Bi thư Đảng bộ, P. Giám đốc Qu

Liên kết website