CÔNG ĐOÀN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TRUNG THÀNH, SÁNG TẠO, TẬN TỤY, GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

          Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy Quỹ đầu tư và Công đoàn cấp trên, Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phát động cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu”, gắn nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên và gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phương châm "nói đi đôi với làm".

          Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành công đoàn đã cụ thể hoá cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” vào chương trình kế hoạch hoạt động từng năm. Đồng thời cụ thể hóa, lồng ghép với các phong trào thi đua khác như: phong trào phụ nữ " Giỏi việc nước, đảm việc việc nhà"; các phong trào quyên góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học. Phong trào thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng gia đình văn hóa.  

          Thông qua cuộc vận động, đoàn viên công đoàn Quỹ đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, là tấm gương sáng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ một cách cần cù, tận tuỵ và sáng tạo, đó cũng là sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, giữa Ban chấp hành công đoàn với lãnh đạo cơ quan, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

          Trước sự đòi hỏi chất lượng ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, quy mô và lĩnh vực hoạt động của Quỹ ngày càng mở rộng; bằng cuộc vận động của công đoàn, mỗi cán bộ, Viên chức, người lao động tại Quỹ đầu tư đã không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ và đổi mới tác phong, lề lối làm việcphương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chủ động, “Sáng tạo” để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND thành phố giao.

          Sự tận tuỵ với công việc chính là phẩm chất quan trọng của người cán bộ, công chức, viên chức. Trong những năm qua cán bộ, công chức, viên chức Quỹ thường xuyên rèn luyện, khắc phục khó khăn, luôn tận tuỵ, hăng say với công việc, không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, tiêu cực, luôn tìm tòi giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu nhiệm vụ. Ban chấp hành công đoàn đã đề xuất Lãnh đạo Quỹ tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự khẳng định mình trong công việc.

          Qua cuộc vận động, Cán bộ công chức, viên chức Quỹ luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cơ quan văn hoá và tham gia tích cực vào các phong trào quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng mới nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp nhà cho gia đình có công cách mạng, tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo,... luôn có tinh thần tương thân tương ái ủng hộ đồng bào có khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

          Để thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành- Sáng tạo- Tận tụy- Gương mẫu” đạt kết quả, BCH Công đoàn Quỹ đầu tư xác định cần phải xây dựng Tổ công đoàn vững mạnh làm nòng cốt cho cuộc vận động.

          Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cơ quan Quỹ đầu tư, qua 10 năm thành lập, từ chỗ ban đầu chưa đến 10 đoàn viên, Công đoàn Quỹ đến nay đã có 70 đoàn viên được tổ chức thành 06 Tổ công đoàn, trong đó có 2 tổ công đoàn ở 2 công ty trực thuộc; bên cạnh đó còn có UBKT công đoàn, ban nữ công, ban thanh tra nhân dân. Các tổ công đoàn đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt tổ định kỳ 03 tháng một lần; công tác lưu trữ hồ sơ công văn đi, đến được các tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc.

Tập thể đoàn viên công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

          Các đồng chí Tổ trưởng Tổ công đoàn luôn thực hiện tốt vai trò của Tổ trưởng như theo dõi, đôn đốc các đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động công đoàn, mỗi đoàn viên công đoàn đến ngày sinh nhật đều được Tổ công đoàn chúc mừng, khi bản thân đoàn viên hoặc gia đình có việc ốm đau hiếu hỉ, Tổ công đoàn đều đi thăm; kịp thời động viên, chia sẻ. Tổ công đoàn cũng là đơn vị triển khai cho đoàn viên để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do cấp trên hoặc cơ quan tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập Quỹ, tham quan, du lịch, dã ngoại, khám sức khỏe, quốc tế thiếu nhi, tết trung thu, chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn nhân dịp 8/3, 20/10, biểu dương khen thưởng cho con của đoàn viên công đạt thành tích tốt trong học tập, thi đậu đại học, tặng mỗi đoàn viên công đoàn 01 suất quà bằng hiện vật mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc, tham mưu với Lãnh đạo Quỹ tạo điều kiện cho viên chức, người lao động được bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, …. được Công đoàn Quỹ tổ chức duy trì thường xuyên trong các năm qua.

Một số hình ảnh hoat động của công đoàn Quỹ:

          Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các tổ công đoàn luôn ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của người đoàn viên, trong thời gian qua, đoàn viên công đoàn của các tổ tham gia góp ý tích cực vào các quy trình, quy chế của Quỹ. Chú trọng vai trò là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động Quỹ. BCH Công đoàn tham gia xét nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ; tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên người lao động như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, việc sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi; các chế độ ưu tiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, … kịp thời phản ánh những bất cập về thực hiện chế độ chính sách đến lãnh đạo Quỹ; quyền dân chủ của đoàn viên công đoàn được tôn trọng, phát huy.

          Phong trào xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp cũng được các đoàn viên tổ công đoàn tham gia tích cực, khuôn viên cơ quan và mỗi phòng làm việc đều có cây xanh, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, thân thiện cho người lao động và khách hàng đến giao dịch với Quỹ.

Từ những kết quả đạt được của Công đoàn đã góp phần Quỹ hoàn thành tốt các nhiệm vụ UBND thành phố giao, được Công đoàn viên chức thành phố, Đảng ủy, Ban giám đốc Quỹ đánh giá cao. Công đoàn Quỹ được xếp loại Vững mạnh xuất sắc từ khi thành lập đến nay, trong đó 4 năm liên tiếp từ 2014-2017 đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, 01 lần được UBND thành phố tặng Bằng khen (năm 2014), 3 lần được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen và cao hơn hết trong các phần thưởng là sự ghi nhận và chia xẻ, đồng lòng hưởng ứng của người lao động trong suốt thời gian qua.

Công đoàn Quỹ được tặng bằng khen của Công đoàn viên chức thành phố

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của BCH Công đoàn Quỹ cũng như của các Tổ công đoàn vẫn còn gặp không ít khó khăn làm hạn chế những kết quả đạt được như: với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao ngày càng cao, hoạt động chuyên môn chiếm nhiều thời gian, nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đều bố trí ngoài giờ làm việc, thời gian tập luyện còn ít nên Công đoàn Quỹ tham gia các hoạt động thể thao do công đoàn cấp trên chưa đạt thành tích cao; cán bộ công đoàn tại Quỹ sau đại hội hầu hết là mới cần phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ, …

          Từ những kết quả đạt được và một số mặt còn hạn chế nêu trên, Công đoàn Quỹ rút ra được một số kinh nghiệm để phát huy vai trò của công đoàn:

          - Một là: Công đoàn phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, mỗi người đoàn viên phải hiểu, nắm về tổ chức công đoàn, về quyền và trách nhiệm tổ chức để từ đó đoàn viên công đoàn mới có ý thức trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

          - Hai là: Công đoàn phải nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của Chính quyền và các đoàn thể khác trong cơ quan thì hoạt động công đoàn mới lớn mạnh được.

          - Ba là: Ban Chấp hành Công đoàn phải đoàn kết, nghiên cứu kỹ  các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên từ đó mạnh dạn đề xuất với Chính quyền những vấn đề liên quan đến quyền lợi của đoàn viên như lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, nghĩ dưỡng, khen thưởng, kỹ luật…

          - Bốn là: Công tác lưu trữ, phát hành văn bản đi, đến của Công đoàn phải kịp thời; tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức; sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành đúng quy định, nếu có phát sinh vấn đề thì tổ chức sinh hoạt đột xuất.

          Với những kết quả đã đạt được trong cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng Tạo, Tận tụy, Gương mẫu” từ năm 2013 – 2017 sẽ là tiền đề để Công đoàn Quỹ tiếp tục phát triển trong chặng đường mới.

Đoàn Ngọc Vui - Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website