CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

          Ngày 22/12/2017, Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Trương Quốc Cường – Phó Chánh Văn phòng – Thư ký HĐQL Quỹ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Lê Minh Tín, Phó Bí thư Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, cùng các đồng chí trong cấp ủy và toàn thể Đảng viên Chi bộ 3.

          Tại buổi Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Chi bộ 3 đã đọc Quyết định số 1836-QĐ/ĐUK ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về việc kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Trương Quốc Cường.

          Đồng chí Trần Lê Minh Tín, Phó Bí thư Đảng bộ trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trương Quốc Cường; đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ 3 giao nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên cho đồng chí Trương Quốc Cường và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Ảnh: Đồng chí Trần Lê Minh Tín, Phó Bí thư Đảng ủy trao Quyết định

 kết nạp đảng viên cho đồng chí Trương Quốc Cường

          Buổi Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Trương Quốc Cường được kết nạp đã nâng tổng số Đảng viên Chi bộ 3 lên 10 đồng chí, cùng với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, trong năm 2017 Chi bộ 3 đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 01 đảng viên mới của chi bộ.

     

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Trung-Bí thư, đồng chí Nguyễn Quang Lâm- Phó Bí thư

Chi bộ 3 tặng hoa và quà chúc mừng đồng chí Trương Quốc Cường.

Võ Thị Hồng - Văn phòng Quỹ                                                                             

Liên kết website