ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẾN 2025

           Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hổ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Trong đó, một số nội dung nổi bật như sau:

           - Mục tiêu chung của đề án:

           + Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại các nhà trường.

           + Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

           - Theo đó, đẩy mạnh việc hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho HSSV, đơn cử như:

           + Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các trường.

           + Biên soạn và ban hành bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV.

           + Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong các nhà trường.

           + Khuyến khích các trường xây dựng các chuyên đề về khởi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn.

           + Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

           - Đáng chú ý là kinh phí thực hiện đề án khá đa dạng, như:

           + Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về khoa học và công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp.

           + Nguồn thu hoạt động sự nghiệp, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

           + Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Nguyễn Quang Lâm - Phòng thẩm định

Liên kết website