HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII)

           Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và viên chức. Đến dự Hội nghị có đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

           Thay mặt Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Lê Minh Tín - Phó Bí thư Đảng bộ trân trọng cám ơn đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã quan tâm đến dự Hội nghị và  trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết đến toàn thể Hội nghị; đồng thời, đề nghị toàn thể đảng viên, viên chức Quỹ tập trung nghiên cứu, học tập các Nghị quyết để đạt kết quả tốt.

Đồng chí Trần Lê Minh Tín - Phó Bí thư Đảng bộ Quỹ ĐTPT

 phát biểu khai mạc Hội nghị

           Trên  tinh thần nội dung Hội nghị, đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã báo cáo, truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII), gồm:

           - Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

           - Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

           - Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng  chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Khối các cơ quan TPĐN báo cáo nội dung các Nghị quyết trước Hội nghị

           Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) lần này đã giúp cho đảng viên, viên chức Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nhận thức rõ hơn những nội dung quan trọng, cốt lõi của các Nghị quyết cũng như nghiên cứu vận dụng trong thực tiễn công tác./.

                                                         P.H - Phòng Kế hoạch&NCPT   

Liên kết website