CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM BẮT ĐẦU CHUYẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HẬU KỲ KHOẢN TÀI TRỢ CỦA AFD TẠI DDIF

          Trong khuôn khổ Dự án đánh giá hậu kỳ các khoản tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) dành cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ ĐTPTĐP), từ ngày 31/7/2017 đến ngày 02/8/2017, đơn vị tư vấn được AFD lựa chọn thực hiện Dự án là Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (EY) đã làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) để tiến hành công tác khảo sát đánh giá hậu kỳ Hạn mức tín dụng 20 triệu Euro và Dự án tăng cường năng lực thể chế dành cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ theo Thỏa ước tài trợ số CVN 1125.

          Tại buổi tiếp Đoàn công tác EY sáng ngày 31/7/2017, thay mặt DDIF, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc hoan nghênh chuyến công tác của Đoàn, ngoài mục đích thực hiện công tác đánh giá hậu kỳ của EY theo yêu cầu của AFD, đây cũng là cơ hội để các phòng nghiệp vụ và cán bộ DDIF có thể trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận cách thức làm việc mới của EY.  

          Thay mặt EY, bà Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng Đoàn công tác cám ơn DDIF đã đón tiếp nhiệt tình và có sự phối hợp rất tốt trong việc chuẩn bị lịch trình làm việc và cung cấp hồ sơ, tài liệu trước chuyến công tác lần này của Đoàn. Đồng thời, với mục đích của chuyến công tác là nhằm khảo sát, tìm hiểu cụ thể tình hình, kết quả triển khai thực hiện khoản tài trợ của AFD dành cho các Quỹ ĐTPTĐP nói chung và cho DDIF nói riêng để AFD có cơ sở nhìn nhận, đánh giá tổng quát tác động các khoản tài trợ AFD đã dành cho Việt Nam, hoàn toàn không phải là đợt kiểm tra của AFD đối với DDIF, do đó, EY mong muốn phía DDIF tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành được mục tiêu đề ra.

          Về chương trình làm việc, Đoàn công tác sẽ tập trung trao đổi với các bộ phận nghiệp vụ DDIF và tiếp cận hồ sơ tín dụng để tìm hiểu tình hình cho vay thực hiện các tiểu dự án từ nguồn vốn AFD kết hợp với khảo sát thực địa và làm việc với một số chủ đầu tư dự án. Ngoài ra, Đoàn công tác cũng sẽ phỏng vấn một số cán bộ DDIF về chương trình đào tạo nâng cao năng lực do tư vấn Sofreco thực hiện. 

DDIF làm việc với Đoàn công tác Ernst&Young

          Qua nội dung trao đổi của EY, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc DDIF hoàn toàn thống nhất với mục tiêu và kế hoạch triển khai của Đoàn công tác. Về phía DDIF, các bộ phận nghiệp vụ sẽ có sự phối hợp tốt với Đoàn để triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình làm việc đề ra. Sau khi kết thúc chương trình làm việc, DDIF và EY sẽ cùng trao đổi, thảo luận cụ thể các nội dung liên quan tại buổi tổng kết chuyến công tác vào chiều ngày 02/8/2017./.

                                                          MV - Phòng Kế hoạch&NCPT

Liên kết website