ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ TÀI CHÍNH LÀM VIỆC VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

           Chiều ngày 15/6/2017, Đoàn công tác Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để khảo sát thực tế và thảo luận một số nội dung liên quan đến Đề án Đổi mới phương thức cho chương trình, dự án đầu tư vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ mà Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng.

           Thay mặt Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ ĐTPT), ông Trần Lê Minh Tín - Phó Giám đốc Quỹ hoan nghênh chuyến công tác lần này của Bộ Tài chính, việc khảo sát thực tế nhu cầu, kiến nghị của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương nói chung và Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng nói riêng đối với cơ chế cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là rất thiết thực để Bộ Tài chính hiểu rõ hơn tình hình thực tế, những thuận lợi, khó khăn của các Quỹ trong quá trình thực hiện hoạt động này.   

Ông Trần Lê Minh Tín - Phó Giám đốc Quỹ trao đổi nội dung làm việc

 với Đoàn công tác Bộ Tài chính

           Trên cơ sở nội dung khảo sát theo đề nghị của Bộ Tài chính, ông Trần Lê Minh Tín đã báo cáo tổng quát tình hình, kết quả thực hiện 02 dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ mà Quỹ đang thực hiện là Dự án Quỹ ĐTPTĐP do Ngân hàng Thế giới tài trợ và Dự án Hạn mức tín dụng Cơ quan Phát triển Pháp dành cho Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng và Quỹ ĐTPT thành phố Cần Thơ; đồng thời, trao đổi cụ thể những ý kiến của Quỹ đối với việc thay đổi phương thức cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ thông qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng như Đề án hiện nay. Theo đó, khó khăn và quan ngại lớn nhất của Quỹ là vấn đề rủi ro tỷ giá khi thực hiện vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ bằng đồng ngoại tệ gốc, vì vậy, trong trường hợp triển khai thực hiện Đề án, Bộ Tài chính cần có những giải pháp để hỗ trợ cho các Quỹ tháo gỡ khó khăn này.

           Ghi nhận những nội dung trao đổi của Quỹ ĐTPT là rất cụ thể và thực tế, Đoàn công tác Bộ Tài chính cho biết sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của Quỹ để tiếp tục nghiên cứu và làm cơ sở hoàn thiện Đề án. Đoàn công tác cũng cảm ơn Quỹ ĐTPT đã đón tiếp chu đáo và thu xếp thời gian làm việc, hỗ trợ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ./.

T.V - Phòng KH&NCPT

Liên kết website