THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP ĐÀ NẴNG TẠI CTCP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TP ĐÀ NẴNG TẠI CTCP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

 1. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: CTCP Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363887531
 2. Ngành nghề kinh doanh chính: Thẩm định giá đối với tài sản, hàng hoá; Xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phần; định giá tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật; Dịch vụ đấu giá tài sản…
 3. Vốn điều lệ: 1.950.000.000 đồng                       
 4. Điều kiện tham dự đấu giá: theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.
 5. Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty CP chứng khoán Agribank– CN Miền Trung. Địa chỉ: 228 đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.
 6. Cổ phần chào bán cạnh tranh
 • Loại cổ phần:  Phổ thông, tự do CN              - Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 49.000  cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                    - Số lượng mua tối thiểu: 1000 cổ phần         
 • Giá khởi điểm: 12.259 đồng/cổ phần
 • Số lượng mua tối đa NĐT trong nước/nước ngoài: 49.000 cổ phần
 1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30 ngày 08/07/2019 đến 15h30 ngày 22/07/2019
 2. Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 16h00 ngày 29/07/2019
 3. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h00 ngày 30/07/2019 tại Công ty cp chứng khoán Agribank – CN Miền Trung
 4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/07/2019 đến ngày 06/08/2019

 (Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh có thể nhận thêm thông tin tại: http://ddif.com.vn, www.agriseco.com.vn và tại địa điểm Tổ chức chào bán cạnh tranh). (tài liệu kèm theo)

Liên kết website