ĐẢNG BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2015 -2020 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

          Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố tại Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 29/3/2018, Công văn số 62-CV/BTCĐUK ngày 22/5/2018 về kế hoạch và nội dung hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình công tác năm 2018 của Đảng bộ Quỹ.

          Chiều ngày 18/6/2018, Đảng bộ Quỹ đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng  và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

          Hội nghị có sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Quỹ và vinh dự được đón tiếp: đồng chí Thái Duy Phương  - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và các đồng chi lãnh đạo các Ban của Đảng ủy khối các cơ quan.

          Sau một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đã nghe các dự thảo: Báo cáo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quỹ nửa nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng  6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018;

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm- Bí thư Đảng bộ, Đ/c Trần Lê Minh Tín - Phó Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị

          Tại Hội nghị, đảng viên tham dự  đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, phát biểu phân tích, đóng góp tích cực bổ sung vào các dự thảo Báo cáo, các ý kiến phát biểu tham luận về: công tác phát triển đảng viên của Chi bộ; Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  Thực hiện Chỉ thị 10 –CT/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt chi bộ; sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên…….

           Đặc biệt, Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo cụ thể của đồng chí Thái Duy Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan.

Đ/c Thái Duy Phương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan.

          Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua nội dung nghị quyết của Hội nghị nhằm bổ sung các phương hướng, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

          Cũng tại Hội nghị Đảng ủy Quỹ đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng trực thuộc Đảng bộ Quỹ trên cơ sở tách ra từ Chi bộ 1. Như vậy, tính đến nay Đảng bộ Quỹ có 04 chi bộ trực thuộc

Đ/c Trần Lê Minh Tín - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Quỹ công bố Quyết định thành lập

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Quỹ trao quyết định thành lập chi bộ vườn ươm doanh nghiệp

Trần Lê Minh Tín

Liên kết website