CHUYỂN NHƯỢNG LẠI TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG

           Quỹ Đầu tư phát triển thông báo:

          Do thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, cơ quan chúng tôi có nhu cầu chuyển nhượng lại tài sản và quyền sử dụng đất cùng với hoạt động kinh doanh như sau:

          Cây xăng tại thành phố Tam kỳ, Tỉnh Quảng Nam

          Vị trí: Vị trí đẹp tại ngã ba Giao lộ đường Nguyễn Hoàng và Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, Tỉnh quảng Nam.

          Diện tích sử dụng: 4000 m2

          Giấy tờ Pháp lý: Thuê đất của UBND Tỉnh Quảng Nam

          Thời hạn thuê đất: đến ngày 16/12/2029.

          Tài sản trên đất: Cây xăng có 4 bồn xăng dầu, mỗi bồn 25 m3 , khu vực trạm xăng mái che 180m2, 3 trụ bơm, 24 vòi bơm, khu vực văn phòng và nhà kho diện tích 160 m2.

          Thời gian xây dựng hoàn thành: tháng 10 năm 2011.

          Mô hình hoạt động: kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ đi kèm.

          Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng hoạt động kinh doanh qua chào giá cạnh tranh.

          Thời hạn chào giá: Đến hết ngày 10/3/2018.

          Chi tiết về hồ sơ: Xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Thai - số điện thoại 090350 9605.

Liên kết website