Xây dựng Đảng qua 10 năm phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

          Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND thành phố, chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2008. Để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị cơ quan, ngày 29/01/2008 tại Quyết định số 1978/QĐ-ĐU của Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng  (nay là Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà Nẵng) Chi bộ Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập. Ngày 03 tháng 02 năm 2008 chính thức tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ gồm 06 đảng viên với Cấp ủy lâm thời gồm 02 đồng chí; đồng chí Huỳnh Ngọc Thành – Bí Thư Chi bộ và đồng chí Huỳnh Văn Tiếp – Phó Bí Thư Chi bộ. Từ những ngày đầu mới thành lập với số lượng đảng viên ít nhưng nhiệm vụ chính trị tại cơ quan rất nặng nề, đòi hỏi phải xúc tiến mở rộng các nghiệp vụ hoạt động Quỹ theo chức năng nhiệm vụ cúa UBND thành phố giao; xây dựng cũng cố bộ máy tổ chức, tuyển chọn nhân viên để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải cũng cố xây dựng Chi bộ phát triển để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ngày càng phát triển của Quỹ. Đến ngày 24 tháng 7 năm 2008 Chi bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ I bầu ra cấp ủy có 03 đồng chí gồm Bí thư, Phó Bí thư và 01 cấp ủy viên, với số lượng đảng viên là 09 đồng chí. Trải qua gần 10 năm hoạt động và qua 03 kỳ Đại hội, chi bộ ban đầu chỉ có 06 đảng viên, đến nay đã có 26 đảng viên chiếm tỷ lệ 54% trên tổng số viên chức và người lao động của Quỹ (trong đó số đảng viên, có 13 nam, 13 nữ), nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt của Quỹ và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực thi nhiệm vụ chính trị cơ quan nhằm mở rộng, nâng tầm quy mô hoạt động của Quỹ.

Đảng viên Chi bộ - Đại hội Chi bộ lần thứ I

          Trong 10 năm qua Chi bộ luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, các Nghị quyết cấp trên cũng như Nghị quyết Chi bộ, Cấp uỷ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan, đã phối hợp với chính quyền xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Quỹ ngày càng quy mô, xây dựng chiến lược định hướng phát triển Quỹ đến năm 2020 và đề nghị Ban Giám đốc Quỹ đề ra các biện pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên chủ động học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, mạnh dạn và sáng tạo trong giải quyết công việc, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

          Cấp ủy luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Trong sinh hoạt chi bộ luôn nêu gương người tốt, việc tốt, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi đảng viên đều đăng ký việc học tập và làm theo Bác. Cấp ủy luôn coi trọng quy chế dân chủ trong Đảng, mở rộng bàn bạc các vấn đề chủ trương lớn của cơ quan, nhằm tập trung trí tuệ, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và qua đó cán bộ đảng viên bổ khuyết, học tập lẫn nhau đồng thời chi ủy nắm bắt được tư tưởng, khả năng tư duy lý luận, trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo một cách thiết thực và hiệu quả, giữ được sự đoàn kết vững mạnh trong Đảng. Trong cấp ủy, giải quyết công việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt phương pháp tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ. Ngoài ra, cấp ủy luôn coi trọng việc theo dõi, giám sát đảng viên và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặc chẽ thông qua các sinh hoạt chính trị, hoạt động chuyên môn, chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; thông qua mối quan hệ và giao tiếp khách hàng để đánh giá ý thức cán bộ đảng viên, nắm bắt được diễn biến tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên để có giáo dục, phê bình uốn nắn kịp thời.

          Với đặc điểm của Quỹ là hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ luôn có quan hệ đối tác là nhạy cảm, do vậy cấp ủy luôn chú trọng giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên có trọng trách và trực tiếp giao tiếp với đối tác phải có bản lĩnh, lập trường, giữ vững nguyên tắc để thực thi công việc vô tư lành mạnh và đạt hiệu quả.

          Công tác quy hoạch cán bộ đã được chú trọng cũng với Chính quyền đã quy hoạch cán bộ và xây dựng danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt đến năm 2020. Công tác đề bạt, bố trí cán bộ lãnh đạo đã thực hiện đầy đủ cho các phòng nghiệp vụ để điều hành hoạt động của Quỹ được thuận lợi cũng như nâng cao năng lực hoạt động của Quỹ. Việc thuyên chuyển, bố trí cán bộ tại các phòng ban nghiệp vụ đã đi vào nề nếp và hợp lý hơn nhằm nâng cao hiệu quả trong xử lý công việc cũng như trách nhiệm của mỗi CBVC trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Công tác đoàn thể  được cũng cố, Công đoàn đã tích cực phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, Chi bộ, Chi đoàn thành niên Quỹ phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời phối hợp với Chính quyền Quỹ tổ chức các hoạt động, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa theo quy định của thành phố.

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng đảng viên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.

          Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm đương nhiệm vụ chính trị tại Quỹ ngày càng mở rộng và quy mô phát triển và được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố ra quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở.

Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng chúc mừng sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của Quỹ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể đảng viên, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng trao Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ

          Đảng bộ cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập là sự trưởng thành lớn mạnh với vai trò nhiệm vụ chính trị ngày càng quy mô, phát triển, cùng với niềm vui, niềm vinh hạnh lớn đối với toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Quỹ, đồng thời đây cũng là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ (09/10/2007-09/10/2017) góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Đà Nẵng./.

          Huỳnh Ngọc Thành

Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển

Liên kết website