Triển khai bán nhà ở xã hội Vicoland

          1. Về đối tượng mua căn hộ :

          - Đối tượng 1: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện thu hút nguồn nhân lực của UBND thành phố đang sinh sống làm việc tại thành phố Đà Nẵng (đã lập gia đình, chưa được hưởng các chính sách về nhà ở đất ở của thành phố).

          - Đối tượng 2: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (đã lập gia đình, chưa được hưởng các chính sách về nhà ở đất ở của thành phố).

          2. Trình tự thủ tục

          - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đối tượng nêu trên có nhu cầu mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố. Hồ sơ theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng gồm:

          + Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (Đính kèm)

          + Mẫu giấy xác nhận về đối tượng , thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập thấp (Đính kèm). Lưu ý Mẫu này Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận 01 bản; Lãnh đạo UBND phường, xã xác nhận 01 bản.

          + Hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn;

          + Quyết định tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức;

          + Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

          - Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về tính trung thực khi xác nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị.

          - Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, xác minh, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua căn hộ chung cư nhà ở xã hội trình UBND thành phố phê duyệt danh sách.

          - Trên cơ sở danh sách phê duyệt danh sách phê duyệt, Quỹ Đầu tư phát triển tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với các đối tượng theo giá quy định của UBND thành phố và thu tiền bán nhà theo quy định (có tính thuế VAT và phí bảo trì 2% để thu và nộp theo quy định), tổng hợp danh sách báo cáo về UBND thành phố và gửi Sở Xây dựng để theo dõi.

          3. Về đơn giá bán và diện tích các căn hộ:

          - Đơn giá bán:  là 7.109.000 đồng/m2 (đơn giá này chưa bao gồm thuế thuế VAT 5% và phí bảo trì 2%) có sử dụng hệ số K theo vị trí tầng cụ thể:

          

          - Diện tích căn hộ: dao động từ 50,4 m2 đến 52,78 m2

          3. Phương thức thanh toán đối với 27 căn hộ khu A5 Vicoland:

          Người mua sẽ thanh toán 100% tiền mua căn hộ cho Quỹ trong vòng 20 ngày sau khi thực hiện ký hợp đồng. 

Liên kết website