HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ NĂM 2017

          Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2017, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị về phía khách mời có đồng chí Đinh Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng, về phía Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng có đồng chí Võ Duy Khương- Chủ tịch HĐQL, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Quỹ, Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Lê Minh Tín-Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Quỹ, các đồng chí Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc, Bí thư Chi đoàn và toàn thể viên chức, người lao động Quỹ.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội Nghị

Đồng chí Võ Duy Khương- Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

          Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2016 và phương phướng nhiệm vụ năm 2017 và đồng chí Đinh Ngọc Nhựt – Trưởng Ban Thanh tra Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 Quỹ thực hiện  đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC năm 2016 đề ra, tổng kết phong trào thi đua năm 2016 của Quỹ có 07/07 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 38 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 03 giấy khen tập thể, 13 giấy khen cá nhân, trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận 03 tập thể Lao động xuất sắc và 01 Bằng khen cho tập thể, Chi bộ Quỹ được Đảng ủy khối các cơ quan công nhận là Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, Công đoàn Quỹ được Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng công nhận Công đoàn Vững mạnh tiêu biểu, Tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, Chi đoàn Quỹ được Đoàn khối các cơ quan thành phố công nhận Chi đoàn xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ, Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, phong trào thi đua năm 2016 và phương phướng nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Đinh Ngọc Nhựt – Trưởng Ban Thanh tra Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

          Sau khi nghe các báo cáo, viên chức và người lao động tham gia ý kiến thảo luận rất sôi nổi, các ý kiến chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, các quy trình, quy chế tại Quỹ, quy chế phân phối tiền lương cho viên chức và người lao động…, các ý kiến thắc mắc của viên chức, người lao động đều được lãnh đạo Quỹ giải đáp, trả lời.

          Hội nghị cũng rất vinh dự đón nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố đã biểu dương những kết quả mà Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2016, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Quỹ khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, phối hợp tốt với cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào thi đua, thi đua phải thiết thực gắn với thực hiện chính trị chuyên môn…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Duy Khương – Chủ tịch Hội đồng quản lý đã đề nghị rà soát lại các quy trình, quy chế tại Quỹ để tham mưu cho đúng thẩm quyền ban hành, đúng với các quy định hiện nay và thực tế hoạt động tại Quỹ; thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2017; tiếp tục kiện toàn, củng cố công tác cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động; có chính sách ưu đãi đối với người lao động có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ; cải tiến công tác quản lý, các phòng nghiệp vụ khi tham mưu không nên sợ trách nhiệm; các hoạt động đoàn thể cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động thiết thực với thực hiện nhiệm vụ của Quỹ; tại hội nghị đồng chí cũng kêu gọi tất cả viên chức và người lao động Quỹ “Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và nâng cao năng suất lao động”, các đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và người lao động Quỹ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí.

Cán bộ viên chức Quỹ tham gia thảo luận dự thảo tại hội nghị

          Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 với 03 đồng chí trúng cử.

 

          Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý kiến tham gia của viên chức, người lao động và ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và được toàn thể viên chức, người lao động nhất trí với các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

          Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Qũy thay mặt cơ quan Quỹ cảm ơn đồng chí Đinh Thị Tuyến Nhung đã đến dự phát biểu tại hội nghị, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Duy Khương – Chủ tịch HĐQL, hoan nghênh các ý kiến phát biểu của người lao động tại Hội nghị, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC năm 2017 đề ra.

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phát huy quyền làm chủ của CB, CC, VC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của Quỹ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quỹ, đưa Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một đi lên góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

          Một số hình ảnh tại hội nghị:

Võ Thị Hồng, Văn phòng Quỹ

Liên kết website