Quỹ Đầu tư phát triển làm việc với Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp

          Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2016, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) đã có buổi làm việc với Ông Rémi Genevey - Giám đốc cơ quan phát triển Pháp (AFD) để trao đổi về tình hình, kết quả thực hiện dự án Hạn mức tín dụng 10 triệu Euro của AFD dành cho DDIF thông qua Bộ Tài chính và nhu cầu vận động tài trợ hạn mức tín dụng tiếp theo (khoảng 30 triệu Euro) của AFD.

Ông  Rémi Genevey - Giám đốc AFD làm việc với DDIF

          Thay mặt DDIF, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Giám đốc AFD với DDIF, là dịp gặp gỡ quan trọng để DDIF có điều kiện trình bày chi tiết những kết quả mà DDIF đã đạt được trong việc thực hiện gói tài trợ 10 triệu Euro, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như nhu cầu của DDIF trong thời gian đến để đại diện AFD hiểu rõ và có những khuyến nghị, hỗ trợ nhiều hơn cho DDIF.  

          Về phía đại diện AFD, trên cơ sở nội dung trao đổi của DDIF, Ông Rémi Genevey thể hiện sự hài lòng và đánh giá cao những nổ lực của DDIF trong việc thực hiện khá tốt Hạn mức tín dụng 10 triệu Euro, sự tích cực của DDIF hiện nay khi gấp rút hoàn tất các thủ tục để rút tiếp một phần hạn mức còn lại chưa sử dụng của CADIF (khoảng 3 triệu Euro). Ông ghi nhận kiến nghị của DDIF và cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để DDIF rút vốn thành công đợt này ngay sau khi nhận được các hồ sơ liên quan từ phía DDIF và Bộ Tài chính.

          Một trong những nội dung quan trọng khác trong chuyến làm việc đợt này của đại diện AFD là tìm hiểu về tình hình vận động gói tài trợ tiếp theo mà DDIF đang nổ lực thực hiện. Thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư, AFD được biết hiện nay DDIF đã báo cáo UBND thành phố có đề nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất tài trợ hạn mức tín dụng tiếp theo của AFD cho DDIF. Để đảm bảo cơ sở cho AFD thẩm cứu đề nghị của DDIF, ông mong muốn phía DDIF và chính quyền địa phương tiếp tục tích cực trong việc sử dụng tốt hạn mức tín dụng 10 triệu Euro đã được Bộ Tài chính giải ngân hết, đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể sử dụng gói 30 triệu Euro thông qua việc chuẩn bị danh mục các dự án phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có mục tiêu trực tiếp về ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với mục tiêu tài trợ của AFD. Về cơ chế tài trợ, AFD sẽ nghiên cứu và làm việc với Chính phủ Việt Nam để có cơ chế phù hợp và mang tính ưu đãi, hỗ trợ cho DDIF.  

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc DDIF trao quà lưu niệm

cho ông Rémi Genevey - Giám đốc AFD nhân chuyến làm việc

          Thay mặt DDIF, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc cám ơn sự quan tâm tích cực AFD trong thời gian qua và hi vọng trong thời gian đến, AFD sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn để DDIF phát huy có hiệu quả vai trò của DDIF trong việc thực hiện chính sách huy động vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương, trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi và có ý kiến với Bộ Tài chính để DDIF rút vốn thành công đợt này.

          Nhìn chung, chuyến công tác lần này của Giám đốc AFD đến DDIF đạt kết quả tốt đẹp./.

TV - Phòng KH&NCPT

Liên kết website