Cán bộ viên chức Quỹ Đầu tư phát triển hưởng ứng tích cực cuộc thi “Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính (CCHC)”

          Từ đầu tháng 5-2016, Công đoàn Viên chức thành phố phối hợp với Sở Nội vụ phát động cuộc thi “Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính (CCHC)”. Theo đánh giá của Công đoàn viên chức cuộc thi đã thu hút đông đảo CCVCLĐ ở tất cả các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố tham gia và mang lại hiệu ứng tích cực cho việc thực hiện CCHC ở các cơ quan. Nội dung cuộc thi gồm 02 phần trắc nghiệm trực tuyến và trình bày ý tưởng về cải cách hành chính.

          Trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng, ngay từ đầu Ban chấp hành Công đoàn Quỹ ĐTPT đã xác định nội dung thi là khó khăn đối với cán bộ viên chức của Quỹ vì với tính chất, mô hình hoạt động của Quỹ như một đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thì nội dung cải cách hành chính sẽ “tương đối xa lạ với cán bộ Qũy, tuy nhiên với tinh thần “biết để vận dụng tốt hơn vào nghiệp vụ cụ thể của mình”, “biết để  chủ động trong công việc”.Vì vậy, không ngại khó Ban chấp hành Công đoàn phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức của Quỹ tham gia, đồng thời có cách làm riêng của mình để tiết kiệm nhất thời gian cho cán bộ, viên chức là chủ động phân công tìm kiếm các tài liệu tập liên quan và tập trung thành nhóm vấn đề cho cán bộ nghiên cứu trả lời trực tuyến. đồng thời giao trách nhiệm cho từng Tổ Công đoàn chủ động viết bài trình bày ý tưởng cải cách hành chính

          Với cách làm của mình Công đoàn Quỹ là một trong rất ít đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất đã được Công đoàn Viên chức thành phố biểu dương tại buổi tổng kết ngày 19/11/2016.

          Như vậy, dù chất lượng bài dự thi của cán bộ viên chức Quỹ chưa cao do tính chất công việc của Quỹ, nhưng cán bộ đoàn viên Công đoàn Quỹ đã tích cực hưởng ứng cuộc thi và đạt được một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc thi là giúp cho cán bộ viên chức Quỹ ý thức được tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc xây dựng nền hành chính hiệu quả và qua đó từng cán bộ với phạm vi chức trách của mình có tham mưu cho Lãnh đạo Quỹ trong việc cải tiến thủ tục quy trình làm việc của Quỹ theo hướng tinh gọn, hiệu quả để hoạt động của Quỹ ngày càng hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố và thực hiện tốt sứ mệnh của Quỹ là “Đồng hành cùng doanh nghiệp”./.

Trần Lê Minh Tín - DDIF 

Liên kết website