UBND THÀNH PHỐ LÀM VIỆC VỚI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

          Sáng ngày 01/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ), cùng dự có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

          Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố đã quan tâm, chỉ đạo đối với hoạt động Quỹ trong thời gian qua và dành thời gian cho buổi làm việc với Quỹ.

(ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc)

          Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ từ khi thành lập đến hết quý 1/2016. Qua hơn 8 năm hoạt động, Quỹ đạt được những kết quả nhất định: Nguồn vốn của Quỹ được bảo toàn và phát triển, từ vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng được cấp từ ngân sách đến nay vốn hoạt động của Quỹ được nâng lên 1.386 tỷ đồng; Doanh thu bình quân mỗi năm 45,1 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân mỗi năm là 46%; Quỹ đã được 02 tổ chức quốc tế là Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan phát triển pháp (AFD) cho vay ưu đãi với tổng vốn huy động là 460,8 tỷ đồng; Quỹ đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 71 dự án với tổng giá trị 1.194 tỷ đồng, trong đó các lĩnh vực cho vay bao gồm: Hạ tầng giao thông, đô thị, chung cư 27 dự án chiếm tỷ trọng 42,3%; 09 dự án phát triển kinh tế chiếm tỷ trọng 17,8%; 07 dự án hạ tầng giáo dục chiếm tỷ trọng 14,8%; 10 dự án hạ tầng cấp điện chiếm tỷ trọng 14,2%; 13 dự án hệ thống cấp nước chiếm tỷ trọng 4,3%; 08 dự án hạ tầng và thiết bị y tế chiếm tỷ trọng 6,6%. Ngoài ra, đang phối hợp với các quận, huyện để triển khai cho vay đầu tư các dự án trường học đảm bảo ngày học 02 buổi với tổng giá trị khoảng 220 tỷ đồng. Đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, trên cơ sở đó đề xuất với UBND thành phố một số nội dung để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong thời gian đến.

(ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ ĐTPT)

          Qua ý kiến tham gia của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch HĐQL Quỹ và Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ Quỹ trong công tác huy động vốn để tăng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn; sử dụng nguồn vốn của Quỹ vào các dự án đầu tư của thành phố để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Quỹ; nghiên cứu đề xuất đưa hoạt động Quỹ Phát triển đất đi vào thực tế, tiếp tục duy trì hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố...  để phát huy tốt vai trò của Quỹ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế  - xã hội của thành phố./.

Văn phòng DDIF

Liên kết website