TỌA ĐÀM XỬ LÝ VƯỚNG MẮC DO DỪNG CHO VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH “NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2014”

          Chiều ngày 03/6/2016, tại Hội trường Vườn ươm doanh nghiệp, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ sản xuất tại Quỹ Đầu tư phát triển nhằm xử lý những tồn tại, vướng mắc do dừng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND thành phố.

          Tham gia buổi tọa đàm gồm có Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Đà Nẵng; Đại diện các doanh nghiệp đang có dư nợ vay vốn hỗ trợ sản xuất tại Quỹ Đầu tư phát triển.

          Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thông báo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND thành phố về yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển nghiêm túc dừng hoạt động cho vay hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu không đúng chức năng, nhiệm vụ của Quỹ và thực hiện thu hồ đủ số vỗn đã cho vay từ nguồn ngân sách ủy thác để hoàn trả cho ngân sách thành phố trước ngày 30/6/2016.

          Đồng thời, Quỹ cũng đã đưa ra hướng xử lý để các doanh nghiệp lựa chọn bao gồm phương án chuyển các doanh nghiệp đang giải ngân hoặc còn số dư nợ tại Quỹ Đầu tư phát triển sang Quỹ Bảo lãnh tín dụng để thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng để doanh nghiệp vay vốn tại các Tổ chức tín dụng hoặc phương án chuyển dư nợ tại Quỹ ĐTPT tại các Tổ chức tín dụng để doanh nghiệp tiếp tục vay vốn thực hiện Kế hoạch kinh doanh theo phương án tài trợ vốn của các TCTD.

          Quỹ Đầu tư phát triển đã làm việc với Quỹ Bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ bảo lãnh tín dụng để doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng, làm việc với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn để giới thiệu mức lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp so sánh, lựa chọn, trong đó qua khảo sát thì Ngân hàng Nông nghiệp có mức lãi suất ữu đãi tốt nhất.

          Về phía Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, Đoàn Ngọc Vui - Giám đốc Quỹ cho biết để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển sang Quỹ Bảo lãnh tín dụng để thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng để doanh nghiệp vay vốn tại các TCTD theo hướng tinh giảm hồ sơ, thủ tục nhanh gọn nhất. Quỹ đã kiến nghị cấp thẩm quyền không thu phí bảo lãnh tín dụng đối với tất cả các doanh nghiệp đề nghị bảo lãnh để hỗ trợ Doanh nghiệp.

          Về phía đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – CN Đà Nẵng cũng thống nhất với ý kiến của Quỹ, trong đó trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng thì thống nhất mức lãi suất cho vay 12 tháng là 6%/năm và thời hạn ổn định lãi suất đối với doanh nghiệp là 06 tháng, sau đó sẽ tăng thêm 1%; về hồ sơ vay như hồ sơ pháp lý (Điều lệ, giấy phép kinh doanh), hồ sơ kinh tế của doanh nghiệp  (Báo cáo tài chính) thì sao y hồ sơ vay từ Quỹ Đầu tư phát triển, chỉ làm mới hồ sơ vay vốn (Phương án vay vốn, giấy nhận nợ...).

          Thảo luận trong buổi tọa đàm, một số doanh nghiệp cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Quỹ, thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất để có nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

          Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc do việc dừng giải ngân và thu nợ trước hạn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó mong muốn được tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ của thành phố trong thời gian đến.

          Qua buổi tọa đàm hầu hết các doanh nghiệp đều thống nhất chủ trương hoàn trả khoản vay tại Quỹ trước 30/6/2016 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND thành phố đồng thời chuyển sang vay trực tiếp tại Ngân hàng thương mại với lãi suất ưu đãi và mong muốn thủ tục vay vốn tinh gọn nhất.

Bùi Hoàng Phương Quỳnh - UT

Liên kết website