ĐẨY MẠNH HƠN NỮA PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

          Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2016, Quỹ Đầu tư phát triển (Quỹ) và Sở Kế hoạch Đầu tư (Sở) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá công tác phối hợp, hợp tác giữa Quỹ và Sở trong thời gian qua, đồng thời, trao đổi, định hướng phát triển quan hệ công tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới.

          Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có ông Trần Văn Sơn - Giám đốc, ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Giám đốc và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Sở; về phía Quỹ Đầu tư phát triển có ông Võ Duy Khương - Chủ tịch Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Quỹ.

Quan cảnh buổi làm việc

          Thay mặt Quỹ Đầu tư phát triển, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ trước hết bày tỏ sự ghi nhận, cám ơn về những hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của Sở trong thời gian qua đối với hoạt động của Quỹ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ có những bước phát triển và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để hoạt động của Quỹ trong thời gian đến tiếp tục phát huy được hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và tinh thần nội dung buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Quỹ đã kiến nghị Sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp để Quỹ thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như sau:

          - Hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục theo quy định để huy động thành công Hạn mức tài trợ tiếp theo của Cơ quan phát triển Pháp (khoảng 30 triệu Euro) mà Quỹ đang tiếp cận;

          - Thường xuyên giới thiệu cho Quỹ các dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND thành phố để Quỹ xem xét cho vay hoặc đầu tư trực tiếp từ các nguồn vốn hiện có của Quỹ, đặc biệt là nguồn vốn AFD (hạn mức 10 triệu Euro đang thực hiện và hạn mức 30 triệu Euro tiếp theo);

          - Đề xuất UBND thành phố cho Quỹ được tham gia đầu tư trực tiếp một số dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP hoặc các dự án có phương án thu hồi vốn trực tiếp như: các dự án đầu tư nhà ở xã hội, các dự án đầu tư xây dựng trường mầm non...

          - Ủng hộ và phối hợp với Quỹ, các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét giao cho Quỹ quản lý quỹ phát triển đất với cơ chế hoạt động, quản lý quỹ mang tính thực tiễn và hiệu quả hơn.

          Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của Quỹ, Lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của Sở đã có những trao đổi khá chi tiết, cụ thể về từng nội dung. Theo đó, với tư cách giám đốc sở và là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục khẳng định quan điểm luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Quỹ phát huy được vai trò là công cụ tài chính đắc lực của chính quyền địa phương trong việc huy động vốn và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thành phố đang có những chuyển biến tích cực, nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn trong khi nguồn lực của thành phố chưa thể đáp ứng được đầy đủ và kịp thời thì việc đẩy mạnh kênh huy động vốn thông qua Quỹ là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút các nguồn lực xã hội - nhất là nguồn lực của các tổ chức tài chính quốc tế cùng tham gia đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, để Quỹ ngày càng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, Sở sẽ hỗ trợ tích cực cho Quỹ trong việc giới thiệu, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan về các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với mục tiêu, đối tượng của Quỹ, các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố… để Quỹ tiếp cận, tìm hiểu và xem xét cho vay, đồng thời, chủ động đề xuất UBND thành phố xem xét bố trí kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ đối với các dự án mang tính cấp thiết nhưng ngân sách chưa thể bố trí vốn để thực hiện hoặc các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và ngân sách chưa cần tập trung vốn để đầu tư. Đối với công tác đầu tư trực tiếp, Sở sẽ nghiên cứu, phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan để lựa chọn và đề xuất UBND thành phố cho phép Quỹ tham gia một số dự án phù hợp với năng lực và lĩnh vực đầu tư của Quỹ thông qua các hình thức đầu tư đa dạng như: BT, BOT, BCC…, tuy nhiên, Quỹ cũng cần chủ động làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để bàn bạc, trao đổi cụ thể về kế hoạch hợp tác thực hiện đối với dự án mà Quỹ dự kiến tham gia.  

          Qua trao đổi, thảo luận, Quỹ và Sở đều đồng tình sẽ duy trì một cơ chế phối hợp mang tính chặt chẽ, tích cực hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là Quỹ, đồng thời, cũng góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ công tác ngày càng gắn bó giữa cán bộ Quỹ và Sở./.

 

                                                                   Phòng KH&NCPT

Liên kết website