TỌA ĐÀM THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN VỐN

          Chiều ngày 22/4/2016, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà  nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức buổi tọa đàm nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.

          Tham gia buổi tọa đàm gồm có đại diện Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng và đại diện 12 Chi nhánh Ngân hàng thương mại đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Quỹ gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Đà Nẵng, NH TMCP Ngoại thương CN Đà Nẵng, NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đà Nẵng, NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Hải Vân, NH TMCP Công Thương CN Đà Nẵng, NH TMCP Sài  Gòn CN Đà Nẵng, NH TMCP Quân đội CN Đà Nẵng, NH TMCP Xuất nhập Khẩu CN Đà Nẵng, NH TMCP Á Châu CN Đà Nẵng, NH TMCP Sài gòn Thướng Tín CN Đà Nẵng, NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Năng, NH Liên doanh Việt Nga.

          Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đoàn Ngọc Vui  - Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố bày tỏ sự cảm ơn đối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện hỗ trợ cho Quỹ trong công tác phối hợp với các NHTM trên địa bàn để ký kết Hợp đồng bảo lãnh, cấp Chứng thư bảo lãnh cho 15 lượt doanh nghiệp (14 doanh nghiệp) với tổng số tiền bảo lãnh là 18.116,4 triệu đồng để vay vốn tại NHTM thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.

          Bên cạnh kết quả đạt được, Ông Đoàn Ngọc Vui  cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc phối hợp với các TCTD và kiến nghị đối với Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế, trong đó chú trọng đến việc góp vốn Điều lệ, yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản bảo đảm tại Quỹ, nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, chưa quy định cụ thể từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, việc áp dụng mọi biện pháp thu hồi nợ của TCTD trong công tác phối hợp với NHTM, việc yêu cầu Chứng thư vô điều kiện và không hủy ngang, đồng thời kiến nghị sửa điều Điều 23 và Điều 32 của Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn.

          Về phía các TCTD cũng thống nhất với ý kiến của Quỹ qua đó nêu ra nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp thời gian qua như các quy định còn có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời thông qua buổi tọa đàm đề nghị nghiên cứu quy định điều kiện cụ thể áp dụng các trường hợp nào doanh nghiệp được phép bảo lãnh để vay vốn với hình thức không có tài sản bảo đảm, quy định rõ ràng thời hạn hiệu lực của bảo lãnh cho đến khi doanh nghiệp hoàn trả hết nợ gốc và lãi cho Ngân hàng, quy định cụ thể những việc TCTD cần làm trước khi đề nghị Quỹ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

          Qua trao đổi tại buổi tọa đàm giữa Quỹ và các TCTD, Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế cũng nắm bắt rất nhiều vấn đề thực tế phát sinh giữa Quỹ địa phương, những nguyên nhân vướng mắc và những biện pháp tháo gỡ khó khăn. Những ý kiến sửa đổi bổ sung Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg, khó khăn vướng mắc sẽ được Vụ Tín dụng tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Vui – Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng trình bày các ý kiến và đề xuất tại buổi tọa đàm

          Đại diện Vụ tín dụng giải thích rõ ràng tại buổi tọa đàm những vấn đề vướng mắc như việc Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng quy định việc các ngân hàng thương mại tham gia góp vốn điều lệ Quỹ BL nhưng Thông tư số 05/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không hướng dẫn nội dung này. Điều này đã được NHNN Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ: việc quy định các ngân hàng thương mại tham gia góp vốn điều lệ vào Quỹ BL là trái quy định pháp luật vì toàn bộ các quy định tại Điều 103, 110, 115, 118 của Luật các TCTD năm 2010 chỉ cho phép các NHTM góp vốn vào doanh nghiệp.Hơn nữa, việc TCTD góp vốn để bảo lãnh cho khoản vay tại chính TCTD đó về mặt logic, lý thuyết là không hợp lý nên NHNN Việt Nam không thể hướng dẫn vì trái Luật, muốn hướng dẫn phải sửa Luật.

          Ngoài ra, trong Quyết định 58/2013 quy định trách nhiệm của NHNN trong việc kiểm tra, giám sát quy trình bảo lãnh của Quỹ thì NHNN Việt Nam cũng đã phản ánh lên Bộ Tài chính rằng sẽ không thực hiện việc này vì vấn đề quản lý Nhà nước: Quỹ được thành lập để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và nguồn vốn của Quỹ là từ Ngân sách địa phương, cơ chế tổ chức hoạt động thành lập được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính vì vậy NHNN không thể thực hiện chức năng thanh tra hoạt động của Quỹ được; NHNN sẽ có trách nhiệm thanh tra, giám sát các TCTD có quan hệ phối hợp trong cho vay với Quỹ.

          Đồng thời đại diện của Vụ tín dụng cũng chia sẻ thêm Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg là một trong 03 giải pháp hỗ trợ tín dụng của Chính phủ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua; ngoài giải pháp bảo lãnh tín dụng, Chính phủ còn hình thành Quỹ Phát triển doanh nghiệp NVV được xây dựng và điều hành bởi Bộ Kế hoạch Đầu tư với số vốn 2.000 tỷ đồng và hoạt động thông qua hình thức ủy thác nguồn vốn cho các NHTM để cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của QuỹBL nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

          Để tiếp tục hoạt động trong thời gian đến, Quỹ đã kiến nghị cấp thẩm quyền không thu phí bảo lãnh tín dụng đối với tất cả các doanh nghiệp đề nghị bảo lãnh để hỗ trợ Doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh và nghiên cứu xây dựng Quy chế bảo đảm cho khoản bảo lãnh có quy định tỷ lệ bảo lãnh tối đa đối với từng loại tài sản phù hợp với hoạt động bảo lãnh tín dụng với tỷ lệ bảo lãnh cho vay trên tài sản bảo đảm cao hơn so với việc dùng tài sản này bảo đảm cho các các khoản vay tại các TCTD vì Quỹ có thể thực hiện bảo lãnh tối đa giá trị tài sản bảo đảm cho khoản bảo lãnh tại Quỹ. Quỹ cân nhắc mức độ rủi ro để đảm bảo an toàn vốn theo quy định tại Điều 32 Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg.

          Ngoài ra, Quỹ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Thỏa thuận phối hợp theo Thông tư số 05/2015/TT-NHNN với mục tiêu để các TCTD có thêm khách hàng, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn.

Bùi Hoàng Phương Quỳnh - UT

Liên kết website