Quỹ Đầu tư phát triển tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) đã trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Đà Nẵng, trong đó xác định lĩnh vực đầu tư bến tàu du lịch là một trong những lĩnh vực ưu tiên đặc biệt, ngoài ra việc đầu tư các phương tiện vận tải du lịch cũng là một trong những lĩnh vực ưu đãi của Quỹ đầu tư phát triển.

          Đồng thời, các lĩnh vực ưu tiên trên cũng hoàn toàn phù hợp với nội dung Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 UBND thành phố Đà Nẵng về “Ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển cầu tàu du lịch tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

          Trong thời gian qua, Quỹ đã tích cực xúc tiến, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác để giới thiệu về chính sách cho vay hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố cũng như hướng dẫn một số chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn tại Quỹ lập hồ sơ vay vốn để Quỹ xem xét, tổng hợp trình UBND thành phố quyết định cho vay. Quỹ xin thông báo một số nội dung thuộc chính sách ưu đãi cho vay đầu tư như sau:

          - Đối tượng vay vốn: các doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng cầu tàu du lịch tại các điểm đến, đóng mới, mua sắm tàu du lịch phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố…;

          - Mức vay vốn: tối đa đến 80% tổng mức đầu tư dự án;

          - Thời gian vay vốn: trung và dài hạn (tùy theo dự án cụ thể và có tính đến thời gian ân hạn);

          - Lãi suất vay vốn: áp dụng lãi suất ưu đãi của Quỹ (theo quy định hiện hành là 7%/năm - 8%/năm);

          - Hình thức bảo đảm tiền vay: doanh nghiệp được áp dụng tất cả các hình thức bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

          - Hồ sơ, thủ tục vay vốn: theo Danh mục hồ sơ cho vay đầu tư được niêm yết, công khai tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của Quỹ. Trong quá trình lập hồ sơ vay vốn, các doanh nghiệp sẽ được bộ phận xúc tiến, tiếp nhận hồ sơ của Quỹ tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

          Mọi thông tin khác có thể tìm hiểu thêm qua Website Quỹ: www.ddif.com.vn hoặc Điện thoại 0511.3888744. 

          Quỹ Đầu tư phát triển luôn sẵn sàng và mong muốn mở rộng sự hợp tác với tất cả các đối tác để cùng đồng hành phát triển và thực hiện tốt chủ trương của UBND thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Liên kết website