HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Sáng ngày 29/12/2015, Công đoàn viên chức (CĐVC) Tp. Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Ban Thường vụ CĐVC, các Ban của CĐVC, đại diện Lãnh đạo của 59 cơ sở trực thuộc khối CĐVC.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch CĐVC Tp. Đà Nẵng – đã báo cáo tổng kết phong trào Công chức viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2015 và triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Đại hội cũng nhận được ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ liên đoàn lao động thành phố.

Để biểu dương kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, CĐVC đã công bố và trao tặng các danh hiệu cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2015 gồm:

- Tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Biểu dương 12 CSCĐ Xuất sắc tiêu biểu, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển thành phố vinh dự là một trong 12 CSCĐ Xuất sắc tiêu biểu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị  

Trần Lê Minh Tín - DDIF

Liên kết website