GIAO LƯU, HỌC TÂP KINH NGHIỆM CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (Quỹ BLTD) được thành lập theo Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ BLTD hoạt động theo mô hình ủy thác toàn bộ hoạt động nghiệp vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.

            Để hoàn thiện mô hình tổ chức và quy trình nghiệp vụ, Quỹ BLTD đã tổ chức kế hoạch học tập kinh nghiệm năm 2015 trong 04 buổi công tác làm việc (18/5/2015-21/5/2015) đến Quỹ BLTD DNNVV thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ BLTD DNNVV tỉnh Ninh Thuận để tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động, tình hình triển khai, kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay và chia sẽ kinh nghiệm về công tác triển khai nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng. Ngoài ra, nhằm triển khai Đề án “ Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020” nghiên cứu các giải pháp về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có nội dung nghiên cứu thành lập Quỹ khởi nghiệp, đồng thời buổi công tác còn hướng đến việc học tập kinh nghiệm với Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về chuyển đổi sang mô hình Công ty tài chính.

            Đoàn công tác bao gồm ông Phạm Cư - Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ- Trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (đơn vị nhận ủy thác), ông Đoàn Ngọc Vui – Giám đốc Quỹ, bà Lê Thị Bạch Yến – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Trần Lê Minh Tín – Phụ trách Bộ phận Thẩm định, ông Võ Trung Hiếu – Phụ trách Bộ phận Quản lý rủi ro, bà Trần Hoàng Giang- Chuyên viên thẩm định.

            Trong các buổi làm việc với các đơn vị đã trao đổi với nhau về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức thực hiện triển khai hoạt động bao gồm trao đổi những khó khăn vướng mắc, biện pháp quản lý, thách thức và kết quả đạt được trong công tác hoạt động.

           Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân tình, thân mật, trên tinh thần  học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, hợp tác và giúp nhau cùng phát triển. Sau đây mà những hình ảnh của chuyến công tác vừa qua:

Ngày 19/5/2015 làm việc với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2015 giao lưu với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/5/2015 giao lưu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Ngày 21/5/2015 giao lưu với Quỹ BLTD doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận

Hoàng Giang-TĐ

Liên kết website