CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG CÔNG TY TNHH MTV THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày 09/5/2015, Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ hình thức TNHH MTV thành công ty cổ phần.

           Trải qua gần 12 năm hoạt động, từ mô hình hoạt động là một đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, với 11 cán bộ công nhân viên, trải qua 02 lần chuyển đổi mô hình, hiện nay Công ty đã có 22 cán bộ công nhân viên và từng bước phát triển thành Công ty TNHH MTV, trong đó Quỹ Đầu tư nắm giữ 100% vốn Điều lệ Công ty.

           Kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty đã từng bước làm quen với cơ chế mới, tự chủ hoàn toàn về tài chính, Công ty tự cân đối thu chi, tổ chức hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành. Những ngành nghề chính đã được Công ty triển khai thực hiện khá tốt, trong đó công tác thẩm định giá là lĩnh vực hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu và ngày càng tăng, các dịch vụ khác cũng được Công ty mở rộng như bán đấu giá, tư vấn đấu thầu, tư vấn chuyển đổi sở hữu ngày càng phát triển và khẳng định được uy tín trong các hoạt động này.

           Với những ngành nghề hoạt động nêu trên, trong những năm qua thành tích lớn nhất của Công ty là đã làm tốt công tác thẩm định giá phục vụ cho mục đích mua sắm TSCĐ tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng từ nguồn ngân sách. Số lượng thẩm định giá trị tài sản ngày càng tăng nhất là giá trị tài sản thẩm định mục đích mua sắm tài sản luôn sát với giá thị trường, tiết kiệm chi cho Ngân sách thành phố mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Nâng cao đời sống CBCNV ngày càng được ổn định, doanh thu và các khoản nộp ngân sách thành phố ngày càng tăng. Tổ chức Đảng, Đoàn thể của Công ty ngày càng vững mạnh. Uy tín của Công ty được khẳng định trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

           Tuy nhiên, nhằm tăng cường hơn nữa tính chủ động trong hoạt động của Công ty cũng như từng bước nâng cao vai trò vị thế của Công ty trong thời gian tới, HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương chuyển đổi Công ty thành Công ty cổ phần, trong đó Quỹ đầu tư phát triển tiếp tục nắm giữ 35% vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần.

           Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty, qua 05 giờ làm việc căng thẳng, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty, bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, công bố nhân sự bộ máy điều hành: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng để tiếp tục điều hành và đẩy mạnh hoạt động của Công ty ngày càng phát triển hơn nữa, đặc biệt mở rộng địa bàn hoạt động; tăng thêm lượng thẻ thẩm định, bổ sung ngành nghề kinh doanh; đồng thời tiếp tục đầu tư chiều sâu cho hoạt động thẩm định giá; củng cố hoạt động bán đấu giá theo hướng chuyên nghiệp hơn; nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn đấu thầu và tư vấn tài chính khác…để tạo dựng nên một Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng có thương hiệu, có sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng vững chắc hơn và phát triển hơn nữa.

Huỳnh Thị Thu Nhung-Phòng Đầu tư

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông của Công ty

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đầu tư phát triển phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Trần Lê Minh Tín – Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội

HĐQT và Ban Điều hành mới ra mắt Đại hội

Liên kết website