ĐẠI HỘI CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III NHIỆM KỲ (2015-2020) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Được sự thống nhất của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, ngày 25/5/2015, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ (2015 - 2020). Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối đến tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại biểu là Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM, các đồng chí đoàn viên thanh niên ưu tú cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc Quỹ trình  Báo cáo chính trị, trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh; công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng; công tác xây dựng đảng  và lãnh đạo công tác đoàn thể của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Phó Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ tại Đại hội

          Tiếp đến, đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ (2011 - 2015) trong đó đánh giá nghiêm túc các mặt hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ qua và đồng chí Lê Thị Bạch Yến trình báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội các cấp.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm cấp ủy tại Đại hội

          Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận, bàn bạc, tập trung tham gia vào phương hướng, mục tiêu cũng như các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của Ban kiểm soát, phòng Kế hoạch &NCPT về các giải pháp nhận diện rủi ro trong hoạt động đầu tư trực tiếp cũng như đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển của Quỹ đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ đến, đồng thời, kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, lao động, hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

          Thay mặt cho Đảng ủy Khối, đồng chí Thái Duy Phương - Phó Bí thư Thường trực nhất trí cao vớiBáo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình bày trước Đại hội, hoan nghênh những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận công tác tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, quá trình thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn. Đồng thời, đồng chí cũng đã định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ  trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện, trong đó nhấn mạnh: Chi  bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, phải xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, tác phong, chuyên môn chuyên nghiệp để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nêu trong phương hướng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về các nội dung “5 xây”, “3 chống”, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng viên mới, chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Thái Duy Phương – Phó bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Để lãnh đạo hoạt động Chi bộ và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ (2015 - 2020) gồm 05 đồng chí với sự tín nhiệm cao của các đảng viên:

          - Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ, giữ chức vụ Bí thư

          - Đồng chí Trần Lê Minh Tín - Chủ tịch Công đoàn Quỹ - Trưởng phòng Thẩm định, giữ chức vụ Phó Bí thư

          - Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc Quỹ.

          - Đồng chí Đoàn Ngọc Vui - Phó Giám đốc Quỹ.

          - Đồng chí Huỳnh Thị Thu Nhung - Phó Trưởng phòng Đầu tư.

Cấp ủy nhiệm kỳ (2015 - 2020) ra mắt Đại hội

          Như vậy, sau một thời gian chuẩn bị với sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy Khối, với tinh thần làm việc nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ và theo đúng Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng lần thứ III nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới./.

                                                          Phòng Thẩm định (26/5/2015)

Liên kết website