DDIF: HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2015

Hội nghị cán bộ viên chức Quỹ năm 2015 được tổ chức nhằm phát huy tính dân chủ, trí tuệ của tập thể lao động cán bộ viên chức Quỹ, đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ, tăng cường chăm lo cho đời sống CBVC và người lao động .Hội nghị đã bàn về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

          Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, sáng ngày 12/02/2015, Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức thành phố, Cấp ủy, Ban giám đốc, BCHcông đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ viên chức của Quỹ cùng tham dự.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Quỹ tại Hội nghị CBVC 2015

          Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Hội nghị đã sôi nổi thảo luận các báo cáo và đối thoại giữa CBVC và Giám đốc Quỹ về những giải pháp để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

          Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị:

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - Phó Giám đốc báo cáo công tác năm 2014 của Quỹ

Đồng chí Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác năm 2014

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2014

Phát động Phòng trào thi đua và Ký giao ước thi đua năm 2015.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ đã ghi nhận và biểu dương thành tích của toàn thể CBVC Quỹ; đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế và nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế trong năm qua. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Tâm cũng dự báo những khó khăn trong năm tới và kêu gọi toàn thể CBVC Quỹ phát huy vai trò, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã được Hội đồng nhân dân thành phố giao đối với việc thực hiện Chương trình Năm doanh nghiệp thông qua hoạt động cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.

          Tiếp thu ý kiến thảo luận của CBVC Quỹ tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tâm đã tổng kết và đặt ra nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của năm 2015, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

          1. Phấn đấu trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch cho vay đầu tư với tổng giá trị 360 tỷ đồng, trong đó: cho vay từ nguồn vốn chủ sở hữu 170 tỷ đồng, cho vay từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới 110 tỷ đồng, cho vay từ nguồn vốn của Cơ quan phát triển Pháp 80 tỷ đồng (tương đương 03 triệu Euro);

          2. Doanh thu cho vay tăng tối thiểu 15% so với năm 2014;

          3. Phấn đấu giải ngân hết hạn mức còn lại và đạt tỷ lệ 90% nguồn vốn ngân sách ủy thác;

          4. Đạt mục tiêu khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;

          5. Triển khai thực hiện 01 dự án đầu tư trực tiếp;

          6. Hoàn thành công tác rút vốn trước thời hạn tại Công ty TNHH Trung tâm Dịch vụ Total Việt Nam; Công tác chuyển đổi Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thành Công ty cổ phần; Hỗ trợ Công ty TNHH Massda Land hoàn thành thủ tục nhận quyền sử dụng đất và triển khai dự án mở rộng khu dân cư;

          7. Thực hiện nhiệm vụ phát triển Nhà ở; Quỹ phát triển đất; Nghiên cứu đề xuất việc tiếp nhận phần vốn ngân sách đầu tư tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng;

          8. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của Quỹ; Tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy hoạch đã phê duyệt; Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ phù hợp với qui định hiện hành và chủ động trong công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực thể chế do AFD tài trợ;

          9. Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật, quản lý và sử dụng các nguồn vốn chặt chẽ, hiệu quả; sử dụng chi phí tiết kiệm, đảm bảo việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và người lao động Quỹ.

         Qua đó, ông Nguyễn Thanh Tâm cũng đã nêu ra các giải pháp định hướng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra năm 2015, trong đó, quán triệt tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt của Quỹ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, động viên CBVC Quỹ nâng cao năng suất lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, quán triệt toàn thể CBVC và người lao động của Quỹ thực hiện nghiêm Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".

          Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC và người lao động Quỹ trong việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ, phương hướng năm 2015./.

 T-H

Liên kết website