ẢNH HƯỞNG CỦA QUY ĐỊNH NHNN VỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Ngày 21/1/2013, NHNN đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Văn bản này thay thế chỉ thị 05/2005/CT-NHNN ngày 26/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 24/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và một số văn bản khác liên quan quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

          Ngày 18/3/2014, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013.

          Một số điểm khác biệt giữa Thông tư 09/2014/TT-NHNN so với Thông tư 02/2013/TT-NHNN, đồng thời, đánh giá một số ảnh hưởng của Thông tư mới trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng nói chung và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương nói riêng. (bảng so sánh chi tiết)

          Như vậy, sự ra đời Thông tư 02/2013/TT-NHNN đã được kỳ vọng rất lớn về việc xác định đúng và đủ nợ xấu, đưa ra một bức tranh chân thực về sức khỏe của từng ngân hàng nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung cũng như dần hướng tới việc tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro. Trên cơ sở đó, những bất cập trong hệ thống ngân hàng sẽ dần được cải tổ, giúp hệ thống ngân hàng có thể tăng trưởng an toàn và bền vững hơn.

          Có thể thấy sự điều chỉnh lùi thời hạn hiệu lực của Thông tư 09/2014/TT-NHNN với những quy định này sẽ làm giảm và trì hoãn áp lực về nợ xấu đối với các ngân hàng, qua đó, giúp các TCTD có thêm thời gian để điều chỉnh hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của mình theo hướng áp dụng từng bước các quy định trong thông tư 02 trước đây, đồng thời tránh được cú sốc về nợ xấu tăng đột biến và lợi nhuận sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2015 các Ngân hàng nói chung và hệ thống Quỹ đầu tư phát triển địa phương nói riêng sẽ chịu các áp lực về tăng cao chi phí trích lập dự phòng trong toàn hệ thống ngân hàng; Doanh nghiệp có nợ xấu không được đi vay tại Ngân hàng khác dẫn đến không thể tiếp tục hoạt động và không có tiền trả nợ; Ngân hàng thương mại không thu hồi được nợ cũng sẽ lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ; Vốn ra nền kinh tế sẽ ngày càng nhỏ giọt hơn, tác động tiêu cực đối với quá trình hồi phục của kinh tế vĩ mô.

          Vì vậy, để khắc phục các áp lực nêu trên thì từng bước, các Ngân hàng và các Quỹ phải tăng dần trích lập dự phòng, nâng dần tỷ lệ Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng/Tổng dư nợ để cải thiện nguồn tiền để đối phó và xử lý nợ xấu sau này.

Huỳnh Thị Vân

Liên kết website