THÊM 04 DOANH NGHIỆP TIẾP TỤC ĐƯỢC BẢO LÃNH TRONG THÁNG 10/2014

 Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 30 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-HĐQL Phê duyệt cấp bảo lãnh tín dụng đợt 5,6/2014 tại Quỹ, trong đó phê duyệt cấp bảo lãnh tín dụng cho 04 doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng với tổng số tiền bảo lãnh là 5.168.750.000 đồng, bao gồm các đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tin học Phúc Trí, Công ty cổ phần 6.3, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tây Lan, Công ty TNHH MTV Hữu Hay.

            Thực hiện quyết định này, ngày 31 tháng 10 năm 2014, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã thực hiện ký kết Hợp đồng và cấp Chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tây Lan để có thể nâng hạn mức tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với giá trị bảo lãnh là 1.563.750.000 đồng, thời hạn bảo lãnh tối đa 06 tháng.

Ông Đoàn Ngọc Vui – GĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng cấp chứng thư bảo lãnh cho

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Tây Lan vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng

            Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Quỹ tiếp tục ký kết Hợp đồng bảo lãnh và cấp Chứng thư bảo lãnh cho 03 đơn vị là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tin học Phúc Trí với giá trị bảo lãnh là 100.000.000 đồng vay vốn, thời hạn bảo lãnh tối đa 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN Hùng Vương, Công ty cổ phần 6.3 và Công ty TNHH MTV Hữu Hay vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – CN Hòa Vang với thời hạn bảo lãnh tối đa 12 tháng, số tiền bảo lãnh mỗi doanh nghiệp lần lượt là 1.543.000.000 đồng và 1.962.000.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Vui – GĐ Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng cấp chứng thư bảo lãnh cho

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tin học Phúc Trí vay vốn tại Ngân hàng TMCP XNK VN - CN Hùng Vương

Cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần 6.3

Cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Hữu Hay

            Phát biểu tại buổi ký kết, ông Đoàn Ngọc Vui – Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng đã đánh giá cao sự hợp tác giữa Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Hòa Vang, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Chi nhánh Hùng Vương với Quỹ vì mục tiêu chung là sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chương trình “Năm doanh nghiệp 2014” tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị các ngân hàng tiếp tục giới thiệu những khách hàng có nhu cầu bảo lãnh đến với Quỹ để được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó ông Đoàn Ngọc Vui cũng tin rằng với sự hỗ trợ của Quỹ các doanh nghiệp  sẽ kinh doanh hiệu quả, gặt hái nhiều thành công và hy vọng rằng doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ , đúng hạn nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng.

Bùi Hoàng Phương Quỳnh (UT)

Liên kết website