QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHẶNG ĐƯỜNG 7 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND thành phố. Qua 07 năm hoạt động, sau nhiều nỗ lực phấn đấu , Quỹ đã dần ổn định và từng bước vươn lên.

          Bảy năm – một chặng đường không phải là dài nhưng cũng là mốc thời gian để Quỹ tự khẳng định mình trên con đường phát triển và được Bộ Tài chính đánh giá một trong tổ chức tài chính địa phương hoạt động có hiệu quả. Tại buổi Lễ kỷ niệm thay mặt cho toàn thể CBVC, Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Quỹ đạt được với những thành quả đáng khích lệ trong các lĩnh vực:

            Từ  ngày đầu thành lập Quỹ chỉ có 07 cán bộ, đến nay bộ máy tổ chức đã ổn định với cán bộ viên chức là 42 người thuộc các chuyên ngành tài chính tín dụng, kế toán, kinh tế phát triển, xây dựng,  luật, trong đó 17 thạc sỹ, 22 Đại học.

          - Về công tác huy động vốn:  Quỹ đã thiết lập mối quan hệ bền vững với Ngân hàng thế giới và Cơ quan phát triển Pháp, đến tháng 10/2014, 02 tổ chức này đã cam kết tài trợ 501,4 tỷ đồng, trong đó, ngân hàng thế giới 234 tỷ đồng; Cơ quan phát triển Pháp (AFD) 267,4 tỷ đồng.

          - Về công tác cho vay đầu tư:  Quỹ đã thực hiện cho vay 58 dự án, với tổng giá trị 1.075 tỷ đồng, đã giải ngân 759 tỷ đồng (đạt 70% giá trị HĐTD), thuộc các lĩnh vực y tế giáo dục, nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, môi trường....

          -  Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu:  Năm 2012, Quỹ nhận ủy thác từ ngân sách 50 tỷ đồng, chủ động quay vòng vốn cho vay 45 lượt doanh nghiệp, với tổng số tiền 160,5 tỷ đồng. Tháng 4/2014, Quỹ nhận thêm vốn ủy thác từ ngân sách 120 tỷ đồng và cho 14 doanh nghiệp vay, với tổng số tiền là 29,82 tỷ đồng.  

          - Một nhiệm mới, UBND thành phố uỷ quyền cho Quỹ phát hành thành công và quản lý trái phiếu chính quyền địa phương số vốn 1.100 tỷ đồng.

          - Kết quả hoạt động kinh doanh:

          Qua 07 năm hoạt động, tổng doanh thu Quỹ đạt được 236 tỷ đồng, nộp ngân sách 34 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 149 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, Quỹ nộp ngân sách gần 5 tỷ đồng và thu được lợi nhuận 21 tỷ đồng, Quỹ đã bổ sung vốn điều lệ 110 tỷ đồng và hiện nay quy mô vốn chủ sở hữu của Quỹ là 477 tỷ đồng.  

          Về định hướng phát triển Quỹ đến năm 2020, Quỹ sẽ là tổ chức tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp, đảm bảo đủ năng lực thực hiện có hiệu quả kênh huy động vốn và đầu tư theo chiến lược phát triển KT-XH của thành phố; khai thông lĩnh vực hoạt động mới về đầu tư trực tiếp, Quỹ sẽ phấn đấu tìm dự án đầu tư trực tiếp với mức đầu tư khoảng 30% vốn chủ sở hữu.


          Để đạt mục tiêu trên Quỹ đã được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố,sự phối hợp của các sở ban ngành và hợp tác bền vững và thủy chung của các doanh nghiệp và rất mong thời gian đến Quỹ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ nhiều hơn nữa. CBVC Quỹ sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoạt động của Quỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ ./.

                                                                             Trần Duy Linh

Liên kết website