BUỔI LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUỸ BLTD

Ngày 02/10/2014, tại Hội trường UBND thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố và các sở ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở KHĐT, Ngân hàng Nhà nước – CN Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đoàn công tác thành phố Hà Nội về mô hình tổ chức hoạt động, tình hình triển khai, kết quả hoạt động kể từ khi thành lập đến nay và chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng.

          Tại buổi làm việc sau khi nghe Đại diện Đoàn công tác thành phố Hà Nội giới thiệu thành phần của phía thành phố Hà Nội và nội dung cần trao đổi với Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đoàn Ngọc Vui - Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo về việc thành lập, mô hình tổ chức và  hoạt động, sự quan tâm chỉ đạo của thành phố đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng Đà Nẵng trong quá trình triển khai hoạt động của Quỹ.

          Bên cạnh đó đồng chí Đoàn Ngọc Vui và đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ ĐTPT cũng chân thành chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi đi vào hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện và một số kết quả ban đầu của Quỹ. Qua buổi làm việc đã trao đổi để làm sáng tỏ những vấn đề trăn trở về các nội dung như địa vị pháp lý của Quỹ, mức thu phí, phí ủy thác, nguồn vốn hoạt động, bộ máy hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, và quy trình thẩm quyền quyết định bảo lãnh, xử lý rủi ro…

          Buổi làm việc đã diễn ra sôi nổi và thành công. Trên cơ sở những kinh nghiệm về công tác bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng TPĐN phần nào sẽ hỗ trợ đoàn công tác lựa chọn mô hình hoạt động phù hợp hơn với thực tế tại thành phố Hà Nội.

Bùi Hoàng Phương Quỳnh (UT)

Một số hình ảnh tại buổi làm việc


Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám Đốc Quỹ Đầu tư phát triển giới thiệu đoàn công tác và nội dung buổi làm việc


Đại diện Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm với Quỹ đầu tư phát triển


Ông Đoàn Ngọc Vui – Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp Nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng phát biểu chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tại Quỹ

Liên kết website