KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ TRAO CHỨNG THƯ CHO 02 DOANH NGHIỆP THÁNG 8

 Ngày 7/8/2014, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục ký kết Hợp đồng và cấp Chứng thư bảo lãnh cho 02 Doanh nghiệp là Công ty TNHH XD và TM Nguyên Hải Đăng và Công ty TNHH Phước Vũ để có thể nâng hạn mức tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hòa Vang  với tổng giá trị bảo lãnh là 2,557 tỷ đồng.

           Hiện nay Quỹ đã phát hành Chứng thư bảo lãnh cho 05 doanh nghiệp có nhu cầu bảo lãnh do thiếu tài sản đảm bảo để tiếp tục được vay vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng và đang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Hòa Vang  qua đó tiếp tục hướng dẫn cho 04 doanh nghiệp để có nguồn vốn tăng thêm phục vụ phương án sản xuất kinh doanh.

 V.H

Trao chứng thư cho Công ty TNHH XD và TM Nguyên Hải Đăng

Trao chứng thư cho Công ty TNHH Phước Vũ

Liên kết website