KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CHO VAY XUẤT KHẨU ĐỢT 2 NĂM 2014

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, ngày 16 tháng 7 năm 2014, Hội đồng quản lý Quỹ có Quyết định số 20/QĐ-HĐQL Phê duyệt kế hoạch cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đợt 2 năm 2014 tại Quỹ, trong đó phê duyệt cho 05 đơn vị được vay vốn tại Quỹ với số tiền cho vay là 6,45 tỷ đồng, bao gồm các đơn vị: Công ty TNHH MTV Lộc Biển; Công ty TNHH MTV Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh; Công ty cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường; Công ty TNHH Vũ Tuấn; HTX kinh doanh, sản xuất, chế biến nấm Như Mai.

         Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã mời các đơn vị trên đến Văn phòng Quỹ để ký kết Hợp đồng tín dụng. Việc cho vay ngắn hạn như trên sẽ góp phần giúp đỡ có doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn có chi phí tài chính thấp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thành công Năm doanh nghiệp 2014 tại thành phố Đà Nẵng.

Huỳnh Thị Vân - Phòng Đầu tư

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi ký kết:

 

Liên kết website