TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC QUỸ

Ngày 19/6/2012, Quỹ đầu tư phát triển TPĐN phối hợp với Sở Nội Vụ TPĐN đã tổ chức Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm cho cán bộ viên chức Quỹ  
          Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển, đồng chí Đoàn Ngọc Vui - Giám đôc Quỹ BLTD , đồng chí Nguyệt Minh - Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ Sở Nội Vụ, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể viên chức của Quỹ.
          Tại buổi tập huấn này, các học viên sẽ được nghe các giảng viên trình bày các chuyên đề như: Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị.
          Buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó đã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Quỹ trong công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ tài liệu một cách khoa học, chính xác để từ đó có thể nâng cao được chất lượng công việc trong thời gian đến.

đ/c Nguyệt Minh - Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ Sở Nội Vụ

Đ/c Nguyễn Thanh Tâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Huy Nguyễn

Liên kết website