LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN ĐIỀU LỆ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BLTD

Chiều ngày 12/6, tại Hôi trường Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao chứng nhận góp vốn điều lệ vào Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN cho 04 Doanh nghiệp là Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng, Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường, Công ty CP Bình Vinh và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển với mức đóng góp mỗi Doanh nghiệp là 200 triệu đồng. 

Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong việc góp vốn cho quỹ theo đăng ký trước đây. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng nên rất cần tiếp cận nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. 

Trao chứng nhận góp vốn cho các Doanh nghiệp

Qua buổi Lễ Quỹ tổ chức ký kết Hợp đồng bảo lãnh cho 02 Doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Hòa Vang gồm: Công ty cổ phần Khuê Trung với mức bảo lãnh là 1.450 triệu đồng để mua nguyên nhiên vật liệu, trả tiền nhân công và chi phí khác thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và Công ty cổ phần Đạt Phú Thịnh 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn) bảo lãnh tín dụng đối với phần chi phí thi công Công trình Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngoài ra Quỹ bảo lãnh tín dụng tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng về phối hợp giới thiệu khách hàng và cung cấp hồ sơ cho Quỹ trong công tác phối hợp thẩm định chung giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả, đây là Ngân hàng thứ 12 đã tham gia ký kết ghi nhớ hợp tác với Quỹ.

V.H

Liên kết website