CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Nhằm hưởng ứng tích cực “Năm doanh nghiệp 2014” và thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND thành phố về quy định đối tượng, điều kiện, hồ sơ, phương thức cho vay hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tham gia bình ổn giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau hơn 1 tháng tích cực triển khai giới thiệu Chương trình vay vốn đến các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các Sở, ban ngành liên quan, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ vay vốn của 6 doanh nghiệp để thẩm định trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

          Ngày 27/5/2014, UBND thành phố đã có Quyết định số 3333/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh SXKD, xuất khẩu (đợt 1) tại Quỹ đầu tư phát triển với tổng số vốn cho vay là 12,665 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 6%/năm và thời hạn vay vốn từ 03-09 tháng, cụ thể:

          Công ty CP Thủy sản Đà Nẵng                2 tỷ đồng

          Công ty CP Phát triển CN &TVĐT            2 tỷ đồng

          Công ty CP Thủy Sản Nhật Hoàng           2 tỷ đồng

          Công ty CP Đầu từ L.I.E.F                      2,265 tỷ đồng

          Công ty CP Thép và Đầu tư Thụy Sĩ        1,4 tỷ đồng

          Công ty CP Thiên Kim                              3 tỷ đồng

          Bên cạnh đó, cùng ngày UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3334/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 như sau:

Về đối tượng hỗ trợ cho vay:

          Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hoạt động sản xuất kinh doanh (ngoại trừ kinh doanh thương mại), xuất khẩu, tham gia bình ổn giá trên địa bàn đối với các mặt hàng: Thủy sản, dệt may, cơ khí, cơ điện lạnh, da dày, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm dược, xuất khẩu phần mềm, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch; cho vay đối với các hợp tác xã và các đối tượng khác do UBND thành phố quyết định.

Về lãi suất cho vay: 6%/năm

          Để kịp thời giải ngân vốn vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau khi được UBND thành phố phê duyệt, Quỹ đầu tư phát triển đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp nhận nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố để thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu năm 2014 với tổng số vốn là 120 tỷ đồng.

          Hiện nay, Quỹ đầu tư phát triển đang tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ, thủ tục vay vốn để thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt cho vay đợt tiếp theo.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             Phong TCKT

Liên kết website