KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH TÍN DỤNG ĐẦU TIÊN CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Theo số liệu thống kê hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) chiếm hơn 96% tổng số các DN trong cả nước, hằng năm đòng góp đến 40% tổng sản phẩm quốc nội(GDP), tạo hơn 1 triệu việc làm cả năm, trong tương lai gần xu hướng này vẫn là chủ đạo.

          Xác định được tầm quan trọng này, thực hiện chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” , Thành phố  Đà Nẵng đã quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Đà Nẵng (theo Quyết định số 9299/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

          Qua thời gian hoạt động, song song với việc xây dựng Điều lệ tổ chức và hoàn thiện các quy chế, Quỹ Bảo lãnh tính dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chủ động tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp và các Ngân hàng Thương mại để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu bảo lãnh tín dụng để duy trì và mở rộng sản xuất. 

          Trên cơ sở xem xét thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng và được sự đồng ý của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng , ngày 29/4/2014 Quỹ đã phối hợp với Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Đà Nẵng  để ký kết hợp đồng thực hiện việc bảo lãnh tín dụng đầu tiên cho Công ty cổ phần  Dược phẩm Liên Thông, với mức bảo lãnh là 100 triệu đồng.

          Đây là hợp đồng bảo lãnh đầu tiên , với mức bảo lãnh không lớn nhưng đã đánh dấu và khẳng định sự cần thiết của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp  nhất là trong giai đoạn hiện nay.

          Một số hình ảnh trong lễ ký kết:


Buổi làm việc với Doanh nghiệp, ngân hàng Eximbank và Lãnh đạo Quỹ


Giám đốc Quỹ BLTD Đoàn Ngọc Vui ký kết hợp đồng với đại diện doanh nghiệp và ngân hàng Eximbank


Buổi ký kết hợp đồng Bảo lãnh đầu tiên đã diễn ra hết sức thành công.

                                                                                                                                Trần  Hoàng Giang - DDIF

Liên kết website