KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NÃNG 2014

 Để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của thành phố, ngày 21/3/2014, đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo năm doanh nghiệp đã có buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở ngành, Văn phòng UBND và các báo đài trên địa bàn thành phố.

         Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng gồm những công việc đã hoàn thành, những công việc đang thực hiện và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, các thành viên dự họp tham gia phát biểu ý kiến đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương của thành phố.         

         Thay mặt Lãnh đạo thành phố, ông Võ Duy Khương đã hoan nghênh các công việc mà Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ BLTD đã làm được trong thời gian qua, đặc biệt là trong 02 tháng đầu năm 2014 đã cho ra đời được Quỹ BLTD, xây dựng hoàn chỉnh và trình UBND thành phố ban hành Điều lệ Quỹ, từng bước hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và đưa Quỹ BLTD đi vào hoạt động. Đồng chí cũng thống nhất với các đề xuất của Quỹ về kế hoạch thực hiện “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của Quỹ. Tuy nhiên, Quỹ cần tập trung vào một số nội dung sau:

          Đối với Quỹ đầu tư phát triển: cần tăng cường việc chủ động trong việc xúc tiến, tìm kiếm các doanh nghiệp để cho vay vốn hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố; sớm trình UBND thành phố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đầu tư dự án; nhanh chóng đăng tải các chương trình hoạt động của 02 Quỹ trên trang web của Quỹ đầu tư phát triển.

          Đối với Quỹ BLTD: sớm hoàn chỉnh quy chế, quy trình bảo lãnh tín dụng để trình Hội đồng quản lý Quỹ BLTD ban hành; đề xuất phương án bảo lãnh cho các doanh nghiệp được hoàn thuế VAT nhưng chưa được hoàn và các doanh nghiệp mà thành phố chưa thanh toán khối lượng xây lắp dùng làm nguồn vốn thế chấp bảo lãnh tại Quỹ BLTD.

          Đồng chí nhấn mạnh: để thực hiện Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014 được hiệu quả, các Quỹ cần khẩn trương, tập trung nhân lực, phát huy thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Lãnh đạo thành phố giao phó.

Phòng Đầu tư

Hình ảnh tại buổi làm việc

Liên kết website