TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 25/01/2014 một ngày thật quan trọng và ý nghĩa, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (Quỹ) ra đời. Thế là sau bao nhiêu tháng ngày ấp ủ, chờ đợi, rồi cái ngày ấy cũng đã trở thành sự thật. Có lẽ là tất yếu bởi sự ra đời của Quỹ phù hợp với sự phát triển về kinh tế - xã hội đúng hướng của thành phố nhưng chúng ta phải ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, ý kiến đóng góp tích cực của các sở, ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp thì mới có kết quả hôm nay.

           Quỹ ra đời trong hoàn cảnh tương đối thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức, để đảm bảo cho hoạt động của Quỹ ổn định và phát triển thì cán bộ Quỹ phải có tâm, vai trò vị trí của Quỹ phải đảm bảo chữ tín với đối tác và hơn nữa cần phải có sức như đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phát biểu.

Hiểu được Tâm là gì chính là điều khó khăn nhất trong những điều khó khăn của một con người, Tâm không phải là cái mình có thể dễ đạt tới mà cần phải có thời gian tu dưỡng về đạo đức, rèn luyện phấn đấu thường xuyên cho những điều tốt đẹp thì Tâm mới hiện hữu trong mỗi chúng ta.

Chỉ có ngắn gọn trong ba từ Tâm, Tín và Sức nhưng để thực hiện được điều đó đòi hỏi bộ máy điều hành của Quỹ phải có năng lực thật sự, phải có cái nhìn thiện chí đối với doanh nghiệp, phải tạo mọi điều kiện hết sức có thể trong hành lang pháp lý cho phép để giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực tài chính; phải nghiên cứu sao cho thủ tục hành chính đơn giản, khoa học nhưng chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hưởng lợi từ các nguồn vốn ưu đãi; đó là Quỹ phải tạo được uy tín đối với doanh nghiệp và các đối tác khác...

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Quỹ là cầu nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, là điểm tựa đáng tin cậy cho doanh nghiệp cũng như đối với các tổ chức tài chính khác và điều quan trọng hơn cả là nội lực của mình cả về năng lực chuyên môn cũng như nguồn tài chính. Quỹ Bảo lãnh không có nguồn lực tài chính dồi dào thì con đường phát triển quả thật khó khăn và điều không thể thiếu đó là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quỹ Bảo lãnh tín dụng của thành phố và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn, đồng thời bên cạnh đó là sự phát triển ổn định, bên vững của các doanh nghiệp.

Hòa chung với niềm vui của thành phố, trong cái nắng ấm áp của những tháng đầu năm 2014, tôi cầu mong và chúc cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TPĐN luôn gặt hái nhiều thắng lợi trên con đường thực hiện nhiệm vụ được giao, chúc cho lãnh đạo Quỹ Bảo lãnh mạnh khỏe, luôn là điểm tựa tin cậy đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các tổ chức tài chính khác

Đinh Ngọc Nhựt

Liên kết website