CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, tại Văn  phòng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Võ Duy Khương – Thường vụ  Thành ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí Nguyễn Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cùng tập thể Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 

         Theo đó đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về  bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, gồm:
         - Quyết định số 8848/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Thôi kiêm nhiệm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ đối với ông Nguyễn Thanh Sang – Giám đốc Sở Tài chính.
         - Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Quỹ.
         - Quyết định số 8850/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với ông Đoàn Ngọc Vui – Phó Trưởng phòng KTTH thuộc VP UBND thành phố.

         Đồng thời, công bố các Quyết định kiêm nhiệm các chức vụ Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, gồm:
         - Quyết định số 8851/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc cử cán bộ kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đối với ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố  
         - Quyết định số 8852/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc cử cán bộ kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tich Hội đồng quản lý Quỹ đối với ông Nguyễn Thanh Sang – Giám đốc Sở Tài chính  
         - Quyết định số 8853/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ đối với ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc  Quỹ 

         Sau khi công bố các Quyết đinh và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Lãnh  đạo Quỹ cám ơn sự tín nhiệm của UBND thành phố và hứa sẽ quyết tâm cùng với tập thể Ban Giám đốc xây dựng Quỹ ngày càng lớn mạnh hoàn thành các nhiệm vụ được UBND thành phố giao phó./.      
    
          * Một số hình ảnh tại buổi công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Quỹ và ông Đoàn Ngọc Vui - Phó Giám đốc Quỹ

Liên kết website