HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

 Trong các ngày 12 và 13/9/2013, tại thành phố Ninh Bình Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đồng thời lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 139/2007/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính và Quyết định số 07/2007/QĐ-BTC về Điều lệ mẫu, tấp huấn hưỡng dẫn thực hiện sổ tay dự án. Tham dự hội nghị có đại diện của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, đại diện WB và 35 Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên toàn quốc.

Quang cảnh diễn ra Hội nghị

         Tại Hội nghị, Bà  Phan Thị Thu Hiền - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đã đánh giá chung tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ ĐTPTĐP và tình hình thực hiện Dự án Quỹ ĐTPTĐP đến hết tháng 07/2013. Hội nghị cũng đánh giá việc triển khai công tác huy động vốn từ nguồn WB của các Quỹ ĐTPTĐP, qua đó trao đổi và đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân đến hết năm 2014. 
         Cũng trong hội nghị, đại diện Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng cùng các Quỹ ĐTPTĐP thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi với Bộ Tài chính, WB về các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ, đồng thời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29/1/2008 của BTC. Trong đó, các Quỹ đã đề xuất về tiêu chí xếp hạng và tiêu chí xếp loại hoạt động đối với Quỹ ĐTPTĐP nhằm tăng cường quản lý, nâng cao vai trò trách nhiệm của Quỹ và đảm bảo quyền lợi cho Cán bộ, viên chức Quỹ. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính và WB xem xét kéo dài thời gian thực hiện dự án, sớm nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (vì hiện nay quá cao) để tạo điều kiện trong công tác xúc tiến dự án, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
         Bên cạnh đó, đoàn công tác Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng gồm cán bộ nghiệp vụ còn được tham gia tập huấn các lớp đào tạo thông qua tình huống thực tiễn như: lớp hướng dẫn Sổ tay dự án và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Tư vấn A03 (Đơn vị tư vấn thẩm định tài chính) chủ trì; lớp hướng dẫn thẩm định tiểu dự án và giới thiệu các chính sách Quỹ ĐTPT ĐP do Tư vấn A04 thực hiện (Đơn vị sàng lọc, thẩm định, đánh giá các tiểu dự án) và Tư vấn A05 (Đơn vị giám sát an toàn môi trường, xã hội) chủ trì.
         Đây là môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương giao lưu, học tập kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ cũng như cập nhật thông tin, cơ chế chính sách từ Bộ Tài chính, WB liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.
         Kết thúc Hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, Giám đốc Dự án Quỹ ĐTPTĐP đã ghi nhận sự phấn đấu, nổ lực của các Quỹ ĐTPTĐP, đặc biệt biểu dương một số Quỹ gồm: Quỹ ĐTPT TP Đà Nẵng, Quỹ ĐTPT Quảng Nam, Quỹ ĐTPT Lâm Đồng, Quỹ ĐTPT Cần Thơ đã tích cực tìm kiếm dự án đáp ứng công tác huy động vốn từ nguồn vốn WB trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn, giúp các Quỹ đầu tư phát triển địa phương tổ chức triển khai hiệu quả, ngày càng ổn định và phát triển bền vững./.

Nguyễn Thị Như Huyền - Phòng KH & NCPT

Liên kết website