BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NỬA NHIỆM KỲ 2012 - 2015 VÀ BỔ SUNG PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố về việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ và được sự thống nhất của cấp ủy Chi bộ, sáng ngày 29 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn giai đoạn 2015 - 2017.

          Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - cấp ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ (2012 - 2017).

          Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Trần Lê Minh Tín - Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn giai đoạn 2015 - 2017. Dự thảo báo cáo đã nêu tóm tắt những kết quả đạt được của Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015, việc phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ bổ sung giai đoạn 2015 - 2017, trong đó chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục chăm lo, bảo vệ đời sống, lợi ích hợp pháp cho người lao động, duy trì và phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cũng như hưởng ứng các hoạt động xã hội do Công đoàn cấp trên và các cấp, các ngành phát động. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bàn bạc và ghi nhận nhiều ý kiến tham gia về các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung trong giai đoạn 2015 - 2017.

          Thay mặt cấp ủy Chi bộ, đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - cấp ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ nhất trí cao với dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động của Công đoàn trình bày trước hội nghị, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ 2012 - 2015, đồng thời, định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ Công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2017, như: Công đoàn tích cực phát huy vai trò trong việc thực hiện dân chủ cơ sở và vai trò giáo dục, vận động CBVC tham gia xây dựng cơ quan phù hợp với điều kiện thực tế của Quỹ, tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Tổ Công đoàn cũng như vận động, khuyến khích đoàn viên chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sống có hoài bão và có trách nhiệm với bản thân, cơ quan, cộng đồng. 

          Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Trần Lê Minh Tín cám ơn sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ đối với hoạt động của Công đoàn thời gian qua và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Ngọc Thành tại Hội nghị để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn trong thời gian đến.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thành - cấp ủy viên, Phó Giám đốc Quỹ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ (2012 - 2017)

          Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2012 - 2015 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn giai đoạn 2015 - 2017 đã thành công tốt đẹp.

Liên kết website